Elias Brattli Sørensen har byttet navn til Anne-Elias på sin LinkedIn-profil i forbindelse med kampanje om likestilling.

Elias har byttet navn til Anne på LinkedIn: – Det er viktig at menn støtter kvinnekampen

Kampanjen gir uttrykk for uheldig kjønnsbalanse på toppen av næringslivet.

Publisert Sist oppdatert

Har du lagt merke til at det er flere som heter Anne og Arne på LinkedIn den siste tiden?

Årsaken er den mye omtalte #arnekampanjen.

Ifølge nettstedet Equality Check, var det i 2018 flere toppledere som het Arne, enn det var kvinnelige toppledere totalt.

I solidaritet har flere menn byttet navn til Anne, for å belyse den skjeve kjønnsbalansen på toppen.

– Det er rett og slett ikke godt nok. Det er viktig at menn støtter kvinnekampen for å oppnå likestilling. Det skjer ikke av seg selv, sier Elias Brattli Sørensen til SALG24.

– Negativ omtale

Han mener kampanjen er viktig for å bli klar over hvilke holdninger og fordommer som eksisterer i samfunnet, og peker på en studie som tar for seg nettopp dette.

Der kommer det frem at mannlige ledere med en maskulin og direkte lederstil får mer positive evalueringer enn kvinnelige ledere. Til tross for at en kvinne og mann har lik lederstil, vil kvinnen likevel få mer negativ omtale.

Selv jobber Sørensen som IT-konsulent i Kantega, og er innleid til datterselskapet Kantega SSO. I tillegg til systemutvikling, er han også engasjert i selskapets salgsaktiviteter, og ivaretar kunderelasjoner gjennom informasjonsflyt i salgskanalene.

– Til tross for at IT-bransjen er mannsdominert, er halvparten av lederne i Kantega kvinner. Det tror jeg er en viktig faktor med tanke på trivsel. Jeg tror også man driver bedre og mer lønnsomt med kvinner i ledelsen. Det viser også studier. Uten nok kvinner mister vi viktige hoder, og vil få en mer ensidig organisasjon. Hos oss diskuterer og jobber vi aktivt internt for å opprettholde denne balansen.

– Lang vei å gå

Han mener holdningene vi vokser opp med er usunne, og at det bør skje en endring i lovverket for å sikre kjønnsbalanse og diskriminering.

– Det finnes et lovkrav knyttet til antall kvinner som skal sitte i et styre, men vi trenger det samme basert på antall kvinner i lederstillinger. Vi trenger mer rettferdige holdninger, og dette bør inngå som pensum på skolen. Menn og kvinner må kunne søke jobber og konkurrere på like premisser.

#Arnekampanjen er inspirert av NRK-serien «Lykkeland,» hvor hovedkarakteren Anna Hellevik ikke får jobb, til tross for at hun har toppkarakterer. I serien som tar utgangspunkt i Norge på 1970-tallet, bytter Anna navn til Arne. Først da blir hun innkalt til et jobbintervju.

– Jeg håper denne kampanjen bidrar til at vi får øynene opp for hvilke problemer som fortsatt eksisterer i dagens samfunn. Vi har en lang vei å gå. Men det er positivt å se at til og med Erna Solberg byttet navn for å vise sin støtte. Mye bra kan skje med riktig oppmerksomhet, men så må man gjøre tiltak og endre lovgivningen hvis man skal oppnå varig endring.

At man må ha en lov for kjønnskvoter mener han imidlertid peker på et større problem.

– Vi må jobbe med opplæring og innarbeide god kunnskap og riktige holdninger for de kommende generasjonene, samtidig som vi fjerner diskriminering fra likningen.

Han trekker frem eksempler på arbeidsgivere som vurderer jobbsøknader anonymt, uten å vite navn, alder eller kjønn på vedkommende.

– Når vi vokser opp med diskriminerende holdninger, vil vi ha tilsvarende atferd uten å være klar over det selv. Derfor bør vi få et system som ikke er så sårbart for ubevisst diskriminering.

Powered by Labrador CMS