Også i salgsbransjen tjener menn betydelig mer enn kvinner. Det viser statistikk fra SSB.

Her er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i salgsbransjen

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå for 2021 er nå klare.

Publisert

Tirsdag 8. februar kom Statistisk Sentralbyrå (SSB) med tallene som viser lønnsutviklingen i de ulike bransjene i Norge.

Tallene viser at den gjennomsnittlige månedslønnen her i landet økte med 4,2 prosent fra 2020 til 2021.

Forskjeller mellom kvinner og menn

Også blant selgere er det i varierende grad forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder lønn.

Salgs- og markedssjefer har en gjennomsnittlig månedslønn på 82 160 kroner. Her er det ganske stor forskjell på menn og kvinner, der menn tjener 85 340 kroner månedlig i gjennomsnitt. Kvinner med samme yrke har en lønn på 73 540 kroner.

Salgskonsulenter innenfor IKT-produkter har en gjennomsnittlig månedslønn på 65 600 kroner. Menn tjener her 66 990 kroner, mens kvinner tjener 61 220 kroner i måneden.

Selgere (engros) har en gjennomsnittlig månedslønn på 58 110 kroner. Her tjener kvinnene 52 860 kroner, mens menn tjener 60 200 kroner.

I kategorien «andre salgsmedarbeidere» er den gjennomsnittlige månedslønnen på 39 280 kroner. For menn er den på 40 110 kroner, mens kvinner tjener 38 310 kroner i måneden i snitt.

Powered by Labrador CMS