Daglig leder i Mediebyråforeningen, Kristin Brimi.

Nedgang i reklameomsetningen for mediene

Det viser tallene fra Mediebarometeret for årets første kvartal.

Publisert

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen, som rapporterer reklameomsetning via mediebyråer, viser en svak tilbakegang i årets første kvartal. Den samlede nedgangen er på 2,9 prosent mot fjoråret, som utgjør 68,4 millioner færre reklamekroner i årets tre første måneder.

– Om vi fokuserer på første kvartal under ett så er en nedgang på «bare» 2,9 prosent noe vi i absolutt bør kunne være fornøyd med i dagens marked. Dette får vi også si er innenfor feilmarginen på de prognosene vi lagde i høst, sier Harald Eide-Fredriksen, Medie- og forhandlingsdirektør i dentsu.

Digitale medier går tilbake med 3,8 prosent hittil i år, sammenlignet med tilsvarende periode i 2022. Det utgjør en nedgang på knappe 38 millioner. Displayannonsering alene er ned 27 millioner, som er en reduksjon på 6,3 prosent mot fjoråret.

Omsetningen fra sosiale medier er mer eller mindre stabil mot fjoråret (-0,8 prosent), mens søk har en tilbakegang på 8,4 prosent, som betyr en reduksjon i reklameomsetning via mediebyråene på 13,3 millioner. Online video kan vise til en vekst på 5,4 prosent og øker omsetningen fra 2022 med 8,3 millioner.

Samlet utgjør digitale medier 41,4 prosent av den totale reklameomsetningen som går via mediebyråene.

I årets første kvartal går TV-omsetningen tilbake med 9,1 prosent, tilsvarende 80 millioner kroner. TV mister dermed også andeler av den totale reklamekaka med 2,4 prosent mot fjoråret, mens kanaler som radio, kino og ikke minst utendørs vokser sine andeler.

– Mediemessig er det ingen tvil om at «dekningsmediene» radio og utendørs tar budsjetter fra TV. TV taper markedsandeler etter to år på rad med kraftige listeprisøkninger. Mye tyder på at markedskreftene nå slår tilbake i form av redusert etterspørsel. Man kan spørre seg om TV- selskapene har overvurdert sin egen fortreffelighet, og kanskje har de satt opp prisene sine litt vel mye? Nå har de i hvert fall ledig plass – for første gang på lenge, sier Eide-Fredriksen.

Lydmediene (radio og podkast) kan rapportere om imponerende 22,4 prosent vekst hittil i år, som utgjør en oppgang på 22,1 millioner.

– Dette er nok ikke bare drevet av høye priser på TV, men radio kan også vise til stabile lyttertall på sine lineære kanaler, pluss økt lytting og stor grad av produktutvikling innen de digitale produktene, fortsetter Eide-Fredriksen.

– Tallene er nok en bekreftelse på den rekordhøye etterspørselen vi har sett på radiosiden de siste par årene og føyer seg pent inn rekken av kvartaler med sterk vekst for kommersiell radio, kommenterer salgsdirektør Ove Søgård i P4-gruppen.

– I en tid hvor rekkevidde og oppmerksomhet blir stadig vanskeligere å oppnå, står radio fortsatt fjellstøtt med høy dekning og frekvens til en svært kosteffektiv pris. Det gjør at stadig flere annonsører gjør radio til en mer sentral del av mediemiksen, og bidrar sånn sett til sterk vekst for mediekanalen, sier Søgård.

Kino fortsetter også den positive utviklingen og øker omsetningen med 16,8 millioner fra 2022. Det utgjør en vekst på hele 58,3 prosent.

Det samme gjelder for utendørs, som leverte solid i 2022 og som fortsetter den samme utviklingen inn i 2023. Kanalen vokser med 27,1 prosent mot samme periode i fjor, som er en økning i utendørsomsetning på over 35,5 millioner kroner. Per mars har utendørs en reklameandel på 7,2 prosent, mot 5,5 prosent i fjor.

– Årets første kvartal har startet forsiktig, og tilnærmet som forventet. Men, med unntak av særskilte år som vi opplevde under pandemien, viser de historiske trendene omsetningsvekst inn mot sommeren. Hvor mye vi tar igjen av forspranget fra 2022 er fortsatt vanskelig å spå, men med positiv utvikling i mars er det grunn til å håpe at denne også vil fortsette fremover, sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen

Powered by Labrador CMS