Cathrine Kaldestad tror det å vise nysgjerrighet og interesse bidrar til gode kundeforhold.

#KAM-praten:

Cathrine mener det er viktig å være interessert i kundens situasjon

Cathrine Kaldestad jobbet først med salg i et bakeri, og er nå KAM i et av Norges største mediekonsern.

Publisert

I «KAM-praten» stiller Salg24 en rekke Key account managere i salgsbransjen spørsmål om hva som gjør at de trives i salgsbransjen, undervurderte egenskaper, og hva som skaper motivasjon.

Denne gangen har vi snakketmed Key account manager i Aller Media, Cathrine Kaldestad.

– Hva var ditt første møte med salgsbransjen?

– Mitt aller første møte med salgsbransjen var når jeg jobbet deltid i et bakeri. Etter det hadde jeg flere salgsrelaterte stillinger samtidig som jeg tok en bachelor i markedskommunikasjon på BI. I stillingene som sisteleddsmarkedsfører og salgspromotør fikk jeg erfaring med å tilpasse budskap om ulike produkter og tjenester til ulike målgrupper gjennom aktiviteter som butikk- og produktdemoer, sampling og event. Da jeg senere arbeidet i elektronikkbransjen lærte jeg viktigheten å avdekke kundens behov for å finne riktige produkter til dem. I etterkant av studiet fikk jeg flere år med salgserfaring B2B hos Proff før veien gikk videre til Dagbladet og Aller Media.

– Hvordan har du jobbet for å bli en KAM?

– Som ansatt i Dagbladet og Aller Media har jeg fått mulighet til å jobbe i flere roller og med ulike oppgaver. Blant annet har jeg arbeidet som kommunikasjonskoordinator med planlegging og gjennomføring av en rekke kundearrangementer. I samme stilling var en viktig oppgave arrangering av casekonkurransen Aller Best hvor de beste kampanjene i Aller Media kåres. Rollene jeg har hatt i Dagbladet og Aller Media har variert gjennom årene før jeg fikk stillingen som key account manager for fire år siden, men jeg har hele tiden vært i samme kommersielle avdeling hvor jeg har jobbet med den samme kundegruppen.

– Hva mener du er undervurderte og overvurderte egenskaper hos en selger?

– Min mening er at det ikke finnes en stereotypisk selger som skal ha absolutte kvaliteter og egenskaper, og som kan passe i alle salgsposisjoner. Det er kombinasjonen av kunnskap om produktene og/eller tjenestene firmaet tilbyr, og et ønske om å gjøre det beste for kunden som er betydningsfullt. Noen forbinder kanskje det å være selger med å skulle rope høyest og pushe mest. Jeg mener at det ikke er et korrekt bilde på hva en selger skal være.

– Jeg opplever at min jobb som KAM handler om å være kundesentrisk og å finne gode matcher mellom annonsør og løsning. En slik tilnærming gir større verdi for kunden enn å prøve å tilby en standardisert løsning til alle annonsører og rådgivere. Kundenes behov er ulike og det er nødvendig å tilpasse, finne gode løsninger og skreddersy kampanjer til den enkelte kundes behov og KPI’er.

– Hva mener du er spesielt viktig i jobben som KAM?

– Det er viktig å holde seg oppdatert om trender, utvikling og muligheter i annonsørens bransje, i tillegg til i mediebransjen med redaktørstyrte medier som jeg er i. Det er også viktig å være nysgjerrig og interessert i kundens situasjon og planer fremover for å kunne få til et best mulig samarbeid. I tillegg mener jeg det er avgjørende med gode kollegaer som spiller på team sammen for å kunne gjøre verdifulle leveranser med kvalitet i alle ledd.

– Har du noen gang opplevd å gjøre en flause på jobb?

– Jeg kommer ikke på en konkret flause jeg har gjort, men det kan være oppgaver jeg hadde ønsket jeg hadde utført på en annen måte når jeg ser tilbake på det. Dette gir meg læring og mulighet til å forbedre meg ytterligere i jobben.

– Hvorfor trives du med å jobbe som KAM, og hva motiverer deg?

– Jeg synes det er gøy å få jobbe i et så dynamisk og fremoverlent miljø. Det er mange dyktige og kunnskapsrike kunder, byråer og kollegaer som bidrar til både faglig utvikling og motivasjon. Særlig i en bransje hvor det stadig er utvikling innen teknologi og tjenester som tilgjengeliggjøres. I min stilling er jeg så heldig å få være med på hele kampanjeløpet til kunden, fra oppstarten med en idé eller brief, innhenting og bearbeiding av innsikt, som igjen danner grunnlaget for gode og kreative løsninger som møter kundens behov og mål.

– Like lærerikt er å få følge kampanjen underveis, og rapportere på resultatene vi har fått til gjennom samarbeidet. Et av disse kampanjeløpene fikk så gode resultater at jeg leverte det inn som et case til vår casekonkurranse Aller Best, hvor det ble stemt frem til finalen i Aller Best 2021. Å kunne oppnå gode resultater, både gjennom kampanjeresultatene i seg selv og med en fornøyd kunde, er en stor motivasjon og drivkraft i jobben som KAM.

– Hva er dine ambisjoner i salgsbransjen?

– Jeg har ambisjoner om å videreutvikle meg, både på det rent faglige og i den kommunikative delen av jobben. Markedet, teknologien og mediene er i kontinuerlig endring, noe som skaper både nye utfordringer og muligheter i jobben. Det å bygge på eksisterende kunnskap og erfaring, samtidig som man lærer seg å bruke nye verktøy mener jeg er nøkkelen til suksess for å lykkes i bransjen over tid. Ved å stadig bygge relasjoner med kunder og lære dem å kjenne får jeg også personlig egenutvikling som igjen vil gjøre meg dyktigere i jobben.

Powered by Labrador CMS