Yvonne Laursen sammen med sin mann, sønn og skilpadden Hallgeir.

#KAM-praten

– Det er fordommer som fører til misoppfattede assosiasjoner til hva en selger er og gjør

Key Account Manager i Amedia, Yvonne Laursen, tror ikke det handler om hva som er over- og undervurderte egenskaper blant selgere – men om gamle fordommer.

Publisert

I «KAM-praten» stiller Salg24 en rekke Key account managere i salgsbransjen spørsmål om hva som gjør at de trives i salgsbransjen, undervurderte egenskaper, og hva som skaper motivasjon.

Neste ut er Key account manager i Amedia, Yvonne Laursen.

– Hva var ditt første møte med salgsbransjen?

– Jeg var nyutdannet fra BI, og den eneste jobben jeg fikk var å selge kopipapir og kaffe til bedrifter med skyhøye priser til inntekt for veldedige formål. Telefonsalg er en tøff bransje, men lærerik. For meg var det en god måte å bli kjent med meg selv og hvor mye utholdenhet jeg hadde i forhold til å møte motgang.

– Hvordan har du jobbet for å bli en KAM?

– Jeg har ikke direkte jobbet for å bli en KAM. Jeg ble ansatt i Østlands-Posten i 2007. Etter et par år ble jeg salgssjef og jobbet som det i fem år. Så kjøpte A-pressen opp Edda Media og vi ble Amedia. I omorganiseringsprosessen endte det opp med at jeg gikk fra lokalt salg i Larvik, til en regional KAM-stilling i Buskerud/Vestfold. I tillegg er jeg digital salgsleder i regionen – så stillingen min er delt.

– Hva mener du er undervurderte og overvurderte egenskaper hos en selger?

– Jeg tenker mer på at det er fordommer mot tittelen som fører til misoppfattede assosiasjoner til hva en selger er og gjør. Mitt mål i mitt samarbeid med mine kunder er at de skal oppnå sine mål. Det er ikke mitt salg, men resultatet til kunden min som betyr noe. Hvis min rådgivning fører til reell effekt, blir jeg en relevant samarbeidspartner. Min jobb er å legge fram en gjennomtenkt og realistisk markedsstrategi som sørger for at kunden når sitt mål.

Kompetansen jeg har er det viktigste verktøyet mitt. Jeg er opptatt av å ha mest mulig kunnskap og konkrete caser som vi kan basere beslutninger på. En tett og åpen dialog i prosessen er viktig. Kundene mine må bli kjent med meg og hva jeg kan – og jeg må etablerer tillit. Når det er på plass er det lettere å snakke åpent om utfordringer, mål og ambisjoner. Da kan vi jobbe strategisk godt sammen.

– Hva er dine ambisjoner i salgsbransjen?

– Jeg etterstreber langsiktig strategisk samarbeid med kundene mine. Kartlegge utfordringer og finne den beste veien til å utvikle bedriften i ønsket retning. Mine samarbeidspartnere skal oppleve at jeg genuint bryr meg om deres resultater.

Utover det er jeg ambisiøs på å øke egen kompetanse. Digitalt er det så mye å sette seg inn i, og jeg har ambisjoner om å bygge kompetanse og erfaringer med nye digitale løsninger i markedsføring.

– Har du noen gang opplevd å gjøre en flause på jobb?

– Ja, det har jeg. Ingen blemmer, mindre læring.

– Har du noen forbilder i bransjen?

– Nei egentlig ikke. Men det første navnet som dukker opp er Richard Branson. Han er en fargerik person som gjør ting på sin egen måte. Han ser muligheter der andre ikke ville turt å tenke tanken. Jeg oppfatter han som en god leder, som bygger folk opp. Han er modig, ambisiøs og har en særegen personlighet som fascinerer meg.

– Hvorfor trives du med å jobbe som selger, og hva motiverer deg?

– Jeg møter mange flinke mennesker i jobben min og får lære om mange ulike bransjer. Selv om utfordringene til kundene min er ulike, er arbeidet med å kartlegge mål og hvordan vi skal nå dem, basert på mye av den samme strategiske prosessen. Den prosessen engasjerer meg. Det er veldig gøy å være en del av prosjektet når vi ser ønskede resultater. Men jeg er vel så nysgjerrig og engasjert når det ikke går som forventet. Da vil jeg finne ut av hvorfor, sånn at jeg kan gjøre noe med det.

Powered by Labrador CMS