Christine Hoel-Aamodt mener at dagligvarekjedene har mye å gå på når det gjelder bevissthet rundt miljø og samfunnsansvar.

Undersøkelse: – Det finnes ikke grønne dagligvarekjeder i Norge

Markedsanalytiker i Amedia, Christine Hoel-Aamodt, mener det er mer enn pris som bør kommuniseres til kundene.

Publisert

Amedias dagligvareundersøkelse viser at halvparten av befolkningen ikke kobler en eneste norsk dagligvarekjede med bærekraft.

Det skjer samtidig som en voksende andel av oss bekymrer seg for klima og miljø. I følge Kantars Klimabarometer er 66 prosent av befolkningen under 30 år bekymret for hvilke konsekvenser klimaendringer vil få.

Dette er de samme menneskene som de neste årene skal etablere seg og bruke en stadig større del av lønna si på dagligvarer.

– I en tid der samtlige av dagligvarekjedene på egne nettsider gir uttrykk for å forholde seg til bærekraftsmål og ansvarlig forbruk, gir dette tydelige signaler til norsk dagligvarebransje, mener Amedias senior markedsanalytiker Christine Hoel-Aamodt.

Konkurransefortrinn

– For det første er det ikke enkelt nok å gjøre bærekraftige og miljøvennlige valg som forbruker. I praksis betyr dette at bransjen har muligheter til å gjøre det enklere for forbrukere å kutte ned på matsvinn, velge mat som er produsert på en skånsom måte og kutte ned på emballasje, sier Hoel-Aamodt.

Hun mener at å vise samfunnsansvar gjennom å bidra til at det blir lettere å etterlate seg et mindre klimaavtrykk, bør utgjøre et konkurransefortrinn som dagligvarebransjen har store muligheter til å løfte og kommunisere til forbrukerne.

– Riktig spennende hadde det blitt dersom de kunne ha gjort det uten at det hadde gått på bekostning av viktige drivere som pris.

Markedsanalytikeren mener at dagligvarekjedene har et uforløst potensial knyttet til de klima- og bærekraftsutfordringene verden står overfor. Spesielt med tanke på at flere av kjedene faktisk har en strategi som adresserer disse utfordringene.

– For det andre betyr innsikten fra undersøkelsen at ingen av dagligvarekjedene har lykkes spesielt godt med å synliggjøre sin innsats for klima og miljø ut i markedet. At en stor andel av befolkningen ikke kobler noen av dagligvarekjedene til bærekraftsinitiativer, betyr at det finnes en ledig posisjon som «grønn» dagligvarebutikk.

Denne posisjonen bør være attraktiv å ta eierskap til, også kommersielt, mener hun.

– Lojalitet under press

Undersøkelsen konkluderer med at beliggenhet får en stadig mindre betydning og at folk er mindre lojale enn før.

– Forbrukerne er vant til å få det de ønsker, når de ønsker det, uavhengig om konverteringen skjer fysisk i butikk, eller digitalt. Dette betyr igjen at dagligvarekjedene må være tydelige i sin kommunikasjon til forbrukerne om hva de skal levere på og hvorfor de er et godt valg.

– Selv om pris er viktige drivere, eksisterer de ikke i et vakuum. Der noen kommuniserer sterkt på pris, er også kvalitet og utvalg noe som ikke bør undervurderes.

Hoel-Aamodt tror at konkurransen i markedet for dagligvarer vil bli ytterligere skjerpet.

– For den jevne forbruker vil redusert kjøpekraft og betydelige prisøkninger i en rekke varekategorier gjøre framtiden tøffere. For dagligvarebransjen er det liten tvil om at kampen om kundene tilspisser seg, og at det blir stadig viktigere å forstå markedet og kundenes behov for så å levere på nettopp dette.

Powered by Labrador CMS