Lars Hansen mener kundenes behov bør stå i sentrum. Slik får begge parter mest mulig ut av kundereisen.
Lars Hansen mener kundenes behov bør stå i sentrum. Slik får begge parter mest mulig ut av kundereisen.

Derfor ønsker de et langsiktig samarbeid med sine kunder

MarkedsPartner har lagt mye arbeid i å bli en allsidig samarbeidspartner for sine kunder. Slik skal de bistå på flere områder.

Publisert

Lars Hansen jobber som salgssjef i markedsføringsbyrået MarkedsPartner. Siden han startet i selskapet i 1999 har bransjen gått gjennom store forandringer.

– På disse årene har det helt klart skjedd en stor utvikling i hvordan salgsrollen har endret seg, og vi har endret salgsstrategier i takt med utviklingen. Dette handler ikke bare om det som har skjedd digitalt, men også om viktigheten av at samarbeidet mellom salg og marked er blitt viktig for å lykkes med å få flere nye kunder, sier Hansen.

I MarkedsPartner legger de spesielt vekt på å bygge gode og innholdsrike kundereiser. For en del år siden måtte de, i likhet med mange andre, endre måten de jobbet på.

Hansen deler kundereisen opp i fem faser. Disse omfatter markedsføring, salg, leveranse/bruk, kundeservice og kundeoppfølging.

– Tidligere var det mange kalde telefonsamtaler som ble tatt til de man mente kunne være potensielle kunder. Vi la om strategien i slutten av 2014 og i begynnelsen av 2015. Denne overgangen gikk ut på at vi ville produsere hjelpende innhold til målgruppene, og publisere det i bloggformat og ha en tydelig konverteringsstrategi knyttet opp mot innholdet. Leadsgenerering via det digitale rett og slett.

MarkedsPartner jobber med flere former for markedsføring, og er HubSpot-partner. Hansen mener at man nå er mer opptatt av kundenes beste.

– Tidligere var man veldig opptatt av sin egen salgsprosess og de produktene og tjenesten vi tilbød, i dag er fokuset rettet mot hvilke behov de potensielle kundene har og hvordan vi kan hjelpe. Markedsføringen har en viktig rolle med å sørge for at vi tiltrekker oss de riktige leadsene. Tidligere kjøpte man adresselister, fulgte med i medier og brukte de relasjonene man hadde. Relasjoner er også viktig i dag, men min erfaring er at det ofte ikke holder for å nå de målene man har.

Ønsker samarbeid over tid

Hansen og MarkedsPartner legger vekt på at de ønsker langsiktige forhold med sine kunder. Da mener de at både MarkedsPartner selv og deres partnere får mest mulig ut av samarbeidet.

– Vi har rigget en organisasjon med god kompetanse som gjør at vi jobber aktivt sammen med våre kunder om å forbedre vår kundes kundereise hver eneste dag. Dette gjør at vi i MarkedsPartner har langsiktige avtaler med våre kunder og hvor man jobber etter en godt utviklet digital strategi. Markedsføring handler om langsiktig arbeid for å skape resultater, og det er sjelden noen «quick fix». Vi ønsker å jobbe tett med kundene over tid, fordi da blir både vi og kunden best.

Programvareutvikleren HubSpot tilbyr også en plattform som egner seg godt til dette. Og selv om flere norske selskaper og byråer er HubSpot-partnere i dag, fremhever Hansen at også markedet er blitt større.

– En viktig del av jobben er å analysere og forstå innsikten som man får gjennom systemet vi bruker, som er HubSpot. Salgsprosessen har jo blitt mye mer datadrevet enn før, og mye handler om å finne frem til de leadsene som det er mest riktig å bruke tid på. Flere og flere kjenner på at det er problematisk å sitte på data i separate systemer, vi kaller dette gjerne silobaserte data hvor man har begrenset innsikt.

Powered by Labrador CMS