Konserndirektør i Amedia Salg og Marked, Hilde-Kristin Norddal.
Konserndirektør i Amedia Salg og Marked, Hilde-Kristin Norddal.

Amedia Salg og Marked med ansettelsesstopp: – Krevende tider

Amedia er presset økonomisk. Det går også utover selgerne i konsernet.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 1. februar kom nyheten om at mediekonsernet Amedia må iverksette omfattende sparetiltak.

Konsernet er i likhet med andre i bransjen i en presset økonomisk situasjon. Amedia eier i alt 88 lokalaviser over hele Norge. I tillegg eier de Nettavisen og Nationen.

– Vi gjør noen grep for å ha mer kontroll på kostnadsutviklingen, sa kommunikasjonssjef i Amedia, Hallgeir Westrum til Medier24.

Vil også gjelde salg

Hilde-Kristin Norddal er konserndirektør i Amedia Salg og Marked. Hun bekrefter til SALG24 at sparetiltakene vil få konsekvenser for dem også.

– Behovet for kostnadstilpasninger gjelder alle selskaper i Amedia og da også Amedia Salg og Marked. Vi må tilpasse oss det mer usikre markedet vi møter nå, skriver Norddal i en e-post.

Hva dette innebærer mer konkret har de ikke full oversikt over på nåværende tidspunkt.

– Vi skal først og fremst fortsette å jobbe hardt for å nå våre mål på annonse i 2023, justert med kostnadstilpasninger i en periode fremover da utsiktene i 2023 fortsatt er preget av stor usikkerhet. Når det gjelder konkrete konsekvenser er det for tidlig å gå i detalj på dette da vi ikke har satt et konkret måltall, men vi har interne prosesser og vi vet ikke hvordan markedet utvikler seg fremover.

Stopp i ansettelser

En sentral del av tiltakene som iverksettes er ansettelsesstopp. Amedia Salg og Marked har for øyeblikket utlyst flere stillinger.

– Ansettelsesplaner er i hovedsak satt på vent, men det vil gjøres unntak for enkelte operative og strategiske roller. Vi gjør våre vurderinger rundt dette nå og det vil avklares innen kort tid, skriver Norddal.

Medier24 fikk onsdag bekreftet at tilbud om gavepensjon for ansette i Amedia mellom 62 og 66 år også er blant grepene som gjøres. På tross av situasjonen ser konserndirektøren med optimisme på tiden framover.

– I likhet med resten av mediebransjen, og samfunnet for øvrig, står vi i Amedia i krevende økonomiske tider. Vi er heldigvis godt rustet, men vi må likevel tråkke noe på bremsen. Vi har sterke resultater på annonse bak oss i Amedia Salg og Marked og vi har fortsatt en sterk ambisjon om å levere på målene foran oss, men vi må tilpasse oss det mer usikre markedet vi møter nå. Og så har vi også sterk tro på at markedet skal bedre seg etter hvert, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS