Per Erik Henriksen, senior rekrutteringsrådgiver i Randstad care og Per A Marum, hodejeger og partner i Panamera IMD.
Per Erik Henriksen, senior rekrutteringsrådgiver i Randstad care og Per A Marum, hodejeger og partner i Panamera IMD.

Kan selgere bytte bransje?

Kan en god selger selge hva som helst, eller bør selgere holde seg til den bransjen de kjenner?

Publisert

Per A Marum, hodejeger og partner i Panamera IMD, og Per Erik Henriksen, senior rekrutteringsrådgiver i Randstad care, har begge over 20 års erfaring med rekruttering av selgere, og de har noen klare råd til selgere som ønsker å bytte bransje.

Marum mener det er fullt mulig for selgere å flytte seg mellom bransjer, og at typen salg du jobber med er viktigere enn hvilken bransje du jobber mot.

– Du må være ærlig med deg selv og tenke gjennom hva som gjør deg til en god selger der du er nå, og om det er noe du kan ta med deg videre til en ny bransje. Er det egenskapene dine som selger, bransjekunnskapen din eller nettverket ditt som er din styrke?

Noen typer salg er ganske likt uavhengig av bransje. Han trekker fram abonnementstjenester som et eksempel. Salgsprosessene er ofte relativt like selv om produktene retter seg mot ulike bransjer.

– Snakk med noen andre hvis du vurderer å bytte bransje. Gjerne noen utenforstående som har gått den samme veien. Utenforstående kan ofte gi deg perspektiver som du ikke har tenkt på selv.

Rekrutteringsrådgiveren byttet bransje selv

Per Erik Henriksen har nylig byttet bransje selv. Etter å ha rekruttert selgere i flere tiår, begynte han nylig å jobbe med rekruttering av leger og fagpersoner til legemiddelbransjen. Han mener også at selgere godt kan bytte bransje hvis de har den riktige motivasjonen.

– Skal du lykkes som selger i en ny bransje må du virkelig være motivert. Du må brenne for det.

Han mener det ikke er unaturlig at en del selgere ønsker å flytte på seg av og til.

– I turbulente tider er det naturlig å søke mot noe som er tryggere. Det gjelder også for selgere.

Henriksen tror hans egne erfaringer med å bytte bransje er ganske representative for hvordan selgere vil oppleve et tilsvarende skifte.

– Det er mye nytt å sette seg inn i. Fagspråket er et annet, og en som ikke kommer fra bransjen kan noen ganger bli oppfattet som en nybegynner.

For hans egen del har lang erfaringen med rekruttering kompensert for mangelen på bransjeerfaring. Det mener han mange selgere også kan dra nytte av.

– Det jeg mangler av erfaring med helse og legemidler tar jeg igjen med min kompetanse på de menneskelige aspektene og min generelle erfaring med rekruttering av nøkkelpersonell.

Økende bransjeglidning

Marum mener det er mer bransjeglidning blant selgere i dag enn tidligere. Medtech, Edtech og tilsvarende «teknologifiksering» av andre bransjer har gjort programvarebransjen bredere. Det har også gjort det lettere for selgere å gjenbruke erfaring fra andre bransjer. Rune Bjerke, tidligere konsernsjef i Norges største bank, DNB, uttalte tidligere at de var i ferd å bli et teknologiselskap med banklisens.

– Som selger må du kunne omstille deg mye mer, for den teknologiske utviklingen går veldig fort. 40 prosent av stillingene vi vil ha om 20 år kjenner vi ikke i dag.

Han mener at pandemien også har påvirket selgerrollen. Da alle ble tvunget til å jobbe hjemmefra, viste det at også selgere kan jobbe på en annen måte enn tidligere.

– Nå kan du sitte på hjemmekontoret og selge til hele verden. Det gir nye muligheter, men også økt konkurranse fra utlandet. Mye av det du kan gjøre fra hjemmekontoret kan også en selger i India eller London gjøre.

Marum forteller at etterspørselen etter dyktige selgere er ekstra stort nå, og sier at større krav til kompetanse er den viktigste grunnen. Han har tro på at spesielt en type salg vil få et stort oppsving fremover.

– Internasjonalt salg av Software-as-a-Service er fremtiden. Det skalerer bra, kostnadene er lave og inntektspotensialet er veldig stort.

Powered by Labrador CMS