Undersøkelsen viser at ledere og ansatte har sprikende oppfatning av forholdene på arbeidsplassen.
Undersøkelsen viser at ledere og ansatte har sprikende oppfatning av forholdene på arbeidsplassen.

Ny undersøkelse: Ett av fire selskaper har mistet ansatte til konkurrenter det siste året

Det sier en fersk undersøkelse som har blitt gjennomført i regi av Unit4.

Publisert

PRekruttering og mangel på talenter blir en av de store utfordringene fremover. Hybride arbeidsmodeller og kompetanseløft vil gi nye muligheter, viser den nye undersøkelsen.

Det melder selskapet i en pressemelding.

IT-selskapet Unit4, som leverer skyapplikasjoner, publiserte funn fra en ny og omfattende global studie, Business Future Index.

Markedsanalysebyrået Vanson Bourne har intervjuet 3350 respondenter i 11 land for å forstå hvordan bedrifter over hele verden jobber for å nå sine budsjetter, og hvilke prioriteringer som ligger til grunn for å opprettholde virksomhetenes produktivitet i den nye økonomien.

Selv om undersøkelsen viser at Norge er på andreplass når det kommer til å ha prestert spesielt godt i forhold til målene for resultatvekst de siste tre årene, (bak USA), er det flere punkter de mener gir grunn til bekymring.

  • Konkurranse: I løpet av det siste året sier 1 av 4 at de har mistet ansatte til konkurrenter. Det understrekes av at i overkant av 1 av 3 ledere oppgir for hard konkurranse som utfordring i rekrutteringsprosesser.
  • Kommunikasjonsutfordringer: En av tre ledere mener manglende informasjon fra toppledelsen vil innvirke på bedriftens måloppnåelse. Også kommunikasjon på tvers av team synes å bli en utfordring, svarer 30 prosent.
  • Fjernarbeid: 51 prosent mener at organisasjonskultur vil bli påvirket negativt på grunn av fjernarbeid. Like mange vil vurdere å slutte hvis fjernarbeid blir obligatorisk. Seks av ti synes hjemmekontor gjør det vanskelig å koble av fra jobb.
  • Digitalisering: Seks av ti oppgir at bedriftens IT-infrastruktur er det største hinderet som påvirker organisasjonens evne til å reagere raskt på endringer i markedet. En av tre mener at utdatert teknologi, systemer og prosesser er en av de største utfordringene for neste år.

– Lederes vrangforestilling

Undersøkelsen avdekker et betydelig skille mellom ledere og ansattes svar på sentrale problemstillinger. Oppfatning av at organisasjonen deres gjør det så bra at det ikke er rom for forbedringer, drives i stor grad av beslutningstakere. Men når det kommer til de ansatte, er tallene nesten halvert.

  • 70 prosent av ledere mener at deres prestasjoner knyttet til å rekruttere og beholde talenter, har vært så gode at det ikke er rom for forbedring. Det står i kontrast til at bare 30 prosent av de ansatte mener det samme.
  • 68 prosent av ledere mener de har oppfylt forventningene om lønnsomhet de siste tre årene, sammenlignet med 36 prosent av de ansattes.

Beholde talenter

Undersøkelsen viser at forretningsprioriteringer de siste årene har fokusert på overlevelse, ved å konsentrere seg om fortjeneste og produktivitet. Men fremover er det klart at den største bekymringen er å tiltrekke seg, og beholde talenter.

Til tross for at folk er virksomhetens mest verdifulle ressurs, viser undersøkelsen at de ofte ikke det største fokuset.

Blant annet svarer bare to av ti norske bedrifter, at de satser på mangfold for å være konkurransedyktige.

92 prosent av organisasjonene i undersøkelsen innrømmer at de står overfor utfordringer med å rekruttere og beholde talenter. Likevel oppgir de at de tre viktigste fokusområdene for de neste 12 månedene er av økonomisk art; forbedre drift, øke produktivitet, og tiltrekke seg nye kunder.

Powered by Labrador CMS