Styreleder og partner i Maskineriet, Sverre Torjuul

Sverre mener at offentlig sektor vil tjene på å bruke private callsenter

Sverre Torjuul er engasjert i å få flere offentlige oppdrag til callsenterbransjen. Han viser til pandemien for å vise hvorfor det kan gi verdi.

Publisert Sist oppdatert

Nylig tok styreleder og partner i Maskineriet, Sverre Torjuul, del i Oslo kommunes markering for de som var involvert i innsatsen under pandemien. De fleste til stede var naturligvis fra offentlig sektor, som helsevesenet, men også noen private aktører hadde blitt invitert.

Maskineriet, som er Norges største callsenterbyrå, var en av dem. Deres bidrag under pandemien var å svare på over 120 000 samtaler for Oslo kommunes koronatelefon, hvor de besvarte alle spørsmål Oslos innbyggere måtte ha om smitte og regler.

I tillegg til Oslo kommune fikk også Maskineriet etter hvert oppdrag på vegne av Helsedirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet -og Beredskap.

– Min misjon etter pandemien er å fortelle hva vi har gjort, slik at folk kan se verdien i å gi callsenterbransjen offentlige oppdrag, sier Torjuul til SALG24.

På grunn av stor pågang og ventetid som kunne vare i opptil flere timer, valgte Oslo kommune å hyre private callsentere i 2020 for å bemanne koronatelefonen. Maskineriet var ett av selskapene som vant anbudet.

– Etter vi kom inn kuttet vi ventetiden ned til 24 sekunder. Oslo kommune så nytten i å bruke private aktører når det var krise, men jeg mener at de kan ha nytte av å gjøre det i hverdagen og.

Torjuul peker på at kundeservice i offentlige etater har begrenset åpningstid og ofte stengt i helgene.

– Vi ønsker ikke å spise opp arbeidsplasser fra det offentlige, men heller bli hyret inn for å styrke tilbudet og gi innbyggerne en bedre tjeneste.

Flere fordeler

Torjuul mener det vil være andre fordeler med å bruke private callsenter som også er i kommunenes interesse.

– Det offentlige er opptatt av ungdomsarbeidsplasser og distriktsarbeidsplasser. Når pandemien kom så ansatte vi 125 stykker til å svare koronatelefonen, for det meste ungdommer. 47 av de fikk videre jobb, som vil si at kommunen indirekte har vært med på å få de i fast arbeid.

Han tror også at offentlige oppdrag kan bidra til arbeidsplasser i distriktene og at deler av salgsbransjen ikke flytter ut av landet.

– For å skape og beholde disse arbeidsplassene så må det offentlige på banen for å bruke private aktorer. Da tror jeg vi kan oppfylle dette sammen.

Roser Oslo kommune

Selv om det ikke har vært mange oppdrag etter pandemien, roser Torjuul Oslo kommune for å ha tatt i bruk private callsentere når det var krise.

– De fortjener honnør for å ha trosset fordommene. Vi var i samtaler med andre kommuner på samme tid, men jeg føler at vi ble avvist på grunn av tankene folk i det offentlige ofte har på å bruke private. Vi ble møtt av en «dette fikser vi selv»-holdning.

Å bli invitert til rådhuset for å bli hedret sammen med mange av de som bidro under pandemien ser Torjull på som en seier for hele callsenterbransjen.

– Det er en annerkjennelse av det vi har bidratt med. Den er viktig for Maskineriet, men vel så viktig for hele bransjen. Vi er nødt til å se hele bransjen under ett, så dette er en seier for oss alle.

Powered by Labrador CMS