Administrerende direktør i Modhi Finance, Rolf Eek-Johansen, sammen med styreleder i Kredinor SA, Sverre Gjessing og administrerende direktør i Kredinor SA, Klaus-Anders Nysteen.

Kredinor og Modhi fusjonerer: – Det vil være bra for lønnsomheten i norsk næringsliv

Sammenslåingen forutsetter godkjennelse fra konkurransetilsynet og Finanstilsynet

Publisert

Kredinor og SpareBank 1-eide Modhi har inngått en intensjonsavtale om å slå seg sammen. Samtidig omorganiseres Kredinor fra samvirke til aksjeselskap, og det dannes en allmennyttig stiftelse som skal forvalte eierskapet.

– Sammen med SpareBank 1-eide Modhi blir Kredinor bedre rigget for vekst og utvikling i tråd med markedet og kundenes behov, sier styreleder Sverre Gjessing i Kredinor, i en pressemelding.

Kredinor er et inkassoselskap med røtter tilbake til Christiania Kreditorforening i 1905, og har en årlig omsetning på rundt 980 millioner kroner. Selskapet har i dag 420 ansatte

Modhi Finance AS med datterselskaper eies av SpareBank 1 Gruppen AS, og har en omsetning på cirka 610 millioner kroner årlig, og 200 ansatte.

Modhi Finance AS har også virksomheter i Sverige og Finland. Det nye selskapet vil få navnet Kredinor med hovedkontor i Oslo, og ha Norden som hjemmemarked.

Administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen skal lede selskapet, og han mener at inkassobransjen vil endre seg stort i årene som kommer.

– Styrken til Kredinor ligger i god oppfølging av mennesker som er kommet i en utfordrende økonomisk situasjon. Ved å slå oss sammen med Modhi vil vi kunne investere enda mer i å følge opp enkeltmennesker ved hjelp av kundeservice og ny teknologi. Nye Kredinor vil ta en sterkere og mer samfunnsansvarlig posisjon i norsk næringsliv de neste årene, sier, Klaus-Anders Nysteen.

Rolf Eek-Johansen er i dag administrerende direktør i Modhi Finance og blir viseadministrerende direktør i det nye selskapet.

– Modhi og Kredinor er to solide fagmiljøer innenfor ansvarlig inkasso og porteføljekjøp, og vi skal ta med oss det beste fra begge kulturer. Vi skal hjelpe våre kunder til å bli bedre betalere, og dermed hjelper vi også våre oppdragsgivere slik at de får raskere betaling og mer forutsigbare pengestrømmer. I sum vil dette være bra for lønnsomheten i norsk næringsliv, sier Rolf Eek-Johansen.

Omorganisering av Kredinor er forutsatt av at Finansdepartementet gir skattefritak for overføring av virksomheten til Kredinor AS, slik det er søkt om, samt at Finanstilsynet gir tillatelse til å etablere det nye konsernet.

Tilsvarende forutsetter sammenslåing med Modhi godkjennelse fra konkurransetilsynet og Finanstilsynet. Inntil dette er på plass, vil det ikke bli noen endringer i virksomheten for oppdragsgivere, kunder eller ansatte i de to selskapene.

Intensjonen fra partene er at Kredinorstiftelsen og SpareBank 1 Gruppen skal ende opp med like eierandeler. Eierne vil i fellesskap gå inn med midler i selskapet for å sikre planlagt vekst.

Powered by Labrador CMS