Managing Director i SD Worx Norge, Vivienne Karlsen, mener Covid-19-pandemien har hatt stor innvirkning på hvordan vi organiserer arbeidet vårt.
Managing Director i SD Worx Norge, Vivienne Karlsen, mener Covid-19-pandemien har hatt stor innvirkning på hvordan vi organiserer arbeidet vårt.

Ny undersøkelse:

Fire av ti selskaper bekymrer seg for de ansattes jobbtilfredshet

Ansatte føler seg stresset og utrygge, kombinert med økende forventninger fra arbeidsgiver om å være mer agil og tilpasningsdyktig enn noen gang.

Publisert

I en ny HR-undersøkelse «The Future of Work and People» har 3000 selskaper i 14 europeiske land delt sine største utfordringer knyttet til HR.

Undersøkelsen som er utført av IPSOS på vegne av SD Worx, viser blant annet at noen av de største utfordringene for mange bedrifter nå handler om rekruttering og personale, de ansattes jobbtilfredshet og utviklingsmuligheter.

Hele 40 prosent oppgir at de ser på de ansattes jobbtilfredshet som den største utfordringen fremover.

I 2021 var hovedfokuset til de fleste HR-avdelinger operasjonelle oppgaver som lønn og HR-relatert hjelp til ansatte.

– Covid-19-pandemien har hatt stor innvirkning på hvordan vi organiserer arbeidet vårt. Det er ingen tilfeldighet at selskaper nå investerer mer tid og krefter i sine viktigste ressurser; de ansatte, sier Vivienne Karlsen, Managing Director i SD Worx Norge, i en pressemelding.

Pandemien har utsatt ansatte for mye stress som blant annet usikkerhet rundt stilling og økonomi, digitalisering, nye prosesser og arbeidsmodeller – kombinert med forventninger fra arbeidsgiver om at man må være mer agil og tilpasningsdyktig enn noen gang.

Totalt 60 prosent av de ansatte i undersøkelsen sier at de regelmessig føler arbeidet er mentalt belastende og stressende.

– Medarbeideropplevelsen, med dagens hybridkontor er ikke lenger begrenset til arbeidsmiljø. Digitale, sosiale og kulturelle opplevelser er like viktig. Arbeidsgivere kan derfor nå langt med små tiltak som koster lite for å tilfredsstille sine ansatte. Det kan være å vise takknemlighet for deres arbeid, oppmuntre til initiativ, og å snakke om vekstmuligheter. Den beste motgiften mot stress er å fokusere på, og skape medarbeiderengasjement, sier Karlsen.

Ved siden av jobbtilfredshet handler utfordringene til HR også om å komme i kontakt med, og styrke arbeidsstyrken, tiltrekke seg nye talenter, bærekraftig sysselsetting og talentutvikling.

Powered by Labrador CMS