PwC har satt sammen en støttegruppe for norske bedrifter.
PwC har satt sammen en støttegruppe for norske bedrifter.

Bedrifter står i kø for å få hjelp med sanksjonene

PwC har satt opp et eget «swat team» som skal hjelpe virksomheter å trå riktig i forbindelse med sanksjonene.

Publisert

Krigen i Ukraina har medført at blant annet USA, EU, Storbritannia og Norge har innført og vil innføre omfattende sanksjoner mot Russland og Hviterussland. Hovedformålet med disse sanksjonene er å svekke russisk evne til å finansiere krigen mot Ukraina.

Fordi disse sanksjonene er så omfattende vil de også kunne ramme norske virksomheter som handler med eller har virksomhet i Russland.

Sanksjonene kan deles i fire.

  • Sanksjoner direkte rettet mot finansmarkedet i Russland
  • Sanksjoner mot individer og selskaper
  • Eksportkontroll og forbud mot eksport av visse varer og tjenester
  • Sektorielle sanksjoner (luftfart, teknologi)

– Sanksjoner rettet mot finansmarkedet er kanskje de mest alvorlige fordi de nå retter seg mot 70 prosent av bankene i Russland. Det kan medføre problemer med å gjennomføre transaksjoner i US-dollar, Euro eller GBP. I tillegg er det varslet at enkelte russiske banker vil bli utestengt fra Swift-systemet, noe som gjør at det er tilnærmet umulig å gjennomføre internasjonale overføringer til Russland, opplyser granskingsleder i PwC, Gunnar Holm Ringen, i en pressemelding.

Han understreker likevel at det ikke er bankene som har hovedansvaret for etterlevelse, men at dette ansvaret ligger hos den enkelte virksomhet som kan treffes av regelverket.

– Selv om transaksjonen skulle være lovlig sett med sanksjonsbriller, bør man også vurdere eventuelle omdømmemessige konsekvenser.

Det er i hovedsak fire ting virksomhetene lurer på nå:

Transaksjoner. Hvem er våre motparter? Er motparten sanksjonert? Er den eller de som kontrollerer motparten, gjennom eierskap, styrerepresentasjon, avtale eller på annen måte, sanksjonert? Har vi gjennomført tilstrekkelig bakgrunnsundersøkelse på selskap og eiere?

Eksport av teknologi og varer (programvare, maskinvare, support etc). Kan teknologien eller varen benyttes i militært utstyr, eller er den beregnet for bruk av russisk forsvarssektor eller statlige myndigheter?

Betalinger til leverandører. Har vi bestilt eller mottatt varer eller tjenester fra russiske leverandører – og kan vi betale uten å komme i brudd med vedtatte sanksjoner?

Virksomhet i Russland. Vi har virksomhet i Russland og lurer på om vi kan overføre penger til vår russiske virksomhet? Må vi overføre penger fra Norge for å betale lønn til de ansatte?

Powered by Labrador CMS