Kjetil Frivold Moen har mange års erfaring med å selge forsikringer. I dag driver han Front Forsikring.
Kjetil Frivold Moen har mange års erfaring med å selge forsikringer. I dag driver han Front Forsikring.

#Mitt største salg:

Kjetil forteller hvordan han landet sitt største salg

– Salget reddet ukesbudsjettet og vel så det.

Publisert

I «Mitt største salg» stiller Salg24 en rekke selgere spørsmål om den gangen de hadde sitt største salg, hva de gjorde riktig, og hvilke erfaringer det ga som de har tatt med seg videre i karrieren.

Neste ut er gründer og salgsleder i Front Forsikring, Kjetil Frivold Moen.

– Hvor jobbet du da du landet ditt største salg, og når var det?

– Det var i 2018. Jeg solgte forsikringer for Tide Forsikring i Kristiansand.

– Hvordan fungerte prosessen?

– Jeg fikk anbefalt en kunde, booket et møte, og dro hjem til kunden. Der gikk vi grundig gjennom dagens forsikringer, avdekket feil, foreslo endringer ut ifra dagens situasjon og la frem et tilbud med bedre dekninger til rimeligere pris. Jeg fikk aksept fra kunden allerede samme dag.

– Hvor mye solgte du for?

– Jeg solgte for 100 000 kroner i forsikring.

– Hvordan føltes det å lande et så stort salg?

– Det var en helt nydelig følelse da kunden viste tillit til meg etter en grundig og god jobb, som tok lang tid. Dette salget reddet ukesbudsjettet og vel så det!

– Hva tror du at du som selger gjorde riktig underveis i salgsprosessen?

– Jeg stilte kunden mange spørsmål og fikk avdekket behov. Jeg oppdaget feil i dagens polise, klarte å skape tillit – og solgte produktet inn på en forståelig måte.

– Hva lærte du av det, som du har tatt med deg videre?

– Jeg har lært å ta meg god tid i møte med kunden, og gjøre en god behovsavklaring. Jeg tenker alltid på kundens beste fremfor meg selv, og spør ledelsen dersom det dukker opp et spørsmål jeg ikke kan svare på.

Powered by Labrador CMS