Salgsdirekør Geir Hanssen forteller om sin vei inn i salgsbransjen, og mener myten om superselgere er mest oppskrytt i bransjen.
Salgsdirekør Geir Hanssen forteller om sin vei inn i salgsbransjen, og mener myten om superselgere er mest oppskrytt i bransjen.

#direktør-praten

Geir var tømrer da han fikk øynene opp for salgsbransjen

– Jeg skjønte at jeg hadde et talent for det.

Publisert

I «Direktørpraten» stiller Salg24 en rekke direktører i salgsbransjen spørsmål om hvilke utfordringer de møter i arbeidshverdagen, ansvaret det innebærer å være direktør, og hva som skaper motivasjon.

Neste ut er salgsdirektør i Kärcher Proff, Geir Hanssen.

– Fortell om din tidligere erfaring.

Jeg hadde en litt uvanlig vei inn i salgsbransjen. Jeg tok i utgangspunktet fagbrev som tømrer. Det viste seg å være mindre spennende enn først antatt, og jeg søkte derfor min første salgsjobb som 21-åring.

Da jobbet jeg i en butikk som solgte verktøy. Jeg fikk øynene opp for salgsbransjen, og skjønte at jeg hadde et talent for det. Så da gikk veien videre til Varehandelshøyskolen på BI.

Etter endt utdanning fikk jeg jobb som Key Account Manager hos Haribo, hvor vi solgte godteri til norsk dagligvare. Det var en god skole, hvor jeg ble drillet i forhandlinger, analyse og budsjetter. Der var jeg et år, før jeg gikk inn i samme stilling hos Galleberg de neste tre årene.

Ferden gikk videre til Coca-Cola, hvor jeg hadde samme stilling, og holdt fortet i seks år. Det var veldig spennende å gå fra en utfordrer som Haribo til en av de største merkevarene i Norge.

Jeg var også innom Ramirent et år, hvor jeg var Head of KAM, før jeg i 2017 begynte som Salgs-og markedssjef for Kärcher Retail. I august i år, gikk jeg inn i rollen som salgsdirektør for Kärcher Proff.

Jeg startet i Kärcher i 2017, men i en annen stilling som Salg og Markedssjef for Retail. I august i år startet jeg som Salgsdirektør for Proff.

– Hvilket ansvar har du som salgsdirektør?

I dag har jeg det overordnede ansvaret for resultatene, både omsetning og bunnlinje. Jeg planlegger og gjennomfører strategier og aktiviteter, både på produktnivå, og kanalnivå ut mot kunder og målgruppe.

I tillegg har jeg personalansvar, som innebærer at jeg må utvikle og følge opp hver eneste medarbeider. Jeg må kontinuerlig se etter forbedringspotensial for at vi skal nå de målene vi setter oss.

– Hvilke kvaliteter er de mest oppskrytte som selger?

Jeg tror ikke myten om at man er født superselger stemmer. Jeg tror ikke på at det krever en spesiell kvalitet. Ingen er like, og det finnes neppe en fasit på hvordan en selger bør være for å lykkes. Det viktigste er å levere resultater, og der finnes det mange veier til mål.

– Hvilke kvaliteter er mest undervurdert som selger?

Fagkompetansen til selgere tror jeg er undervurdert. Mange tror kanskje en selger bare vil selge noe, men det er kortsiktig. Som selger vil man aldri oppnå langsiktige, gode resultater dersom man ikke er kundeorientert. For å bli god, må du ha tilstrekkelig med produktkunnskap og innsikt i markedet du jobber mot.

– Hva er den største misoppfatningen folk har til selgere?

Det henger litt sammen med svaret over. Skal man lykkes med slag, må man som nevnt ha kunnskap og innsikt. Du må være en god sparringspartner for kunden. Vi lever av fornøyde kunder. At en selger også er en fagperson, tror jeg det er mange som glemmer.

I tillegg tror jeg det er viktig å understreke at uansett hva slags titler man har – om det er Key Account Manager, konsulent eller rådgiver, så er det salg vi driver med.

– Hva er det mest krevende i din jobb?

Godt spørsmål. Jeg tror mange selgere, meg selv inkludert, stiller høye krav til seg selv. For min del handler det om å finne den rette balansen mellom kortsiktige oppgaver, og samtidig ha fokus på langsiktige planer. Her er det viktig å ha rett fokus mot strategien som er lagt, og ikke bli «spist opp» av mange møter, e-poster og så videre, som kan ta vekk fokuset. Det er også viktig å finne nok tid til hver enkelt ansatt.

– Hva motiverer deg på jobb?

Det er uten tvil å få jobbe sammen med kollegaene mine mot det målet vi har satt oss. Det finnes ikke noe som er mer motiverende enn det. Også er det givende å se når ting går riktig vei, og vi utvikler oss i en positiv retning. Både med tanke på felles mål, men også økonomiske, strategiske og individuell mål.

– Hva er det mest inspirerende salgsmøtet du har vært på?

Jeg har opplevd mange inspirerende salgsmøter. Men de gangene man jobber med kunden mot et felles mål, og begge parter kommer i møtet med et åpent sinn, er kanskje det som inspirerer mest. Fokuset er ikke på de harde forhandlingene, men hvordan man skal øke salget og hjelpe kunden til å gjøre bedre business. Det er mye større sannsynlighet for å finne de beste løsningene når man jobber sammen om noe.

Powered by Labrador CMS