Intenda Professionals nye salgsdirektør Janne Loe Hjelteig med administrerende direktør Nils Ola Bark.
Intenda Professionals nye salgsdirektør Janne Loe Hjelteig med administrerende direktør Nils Ola Bark.

Ny salgsdirektør skal løfte utdanningsaktør i vekst

– Hun kan salgsfaget til fingerspissene.

Publisert

Intendia Professional henter ny salgsdirektør fra reiselivsbransjen. Fleksible og digitale utdanninger er i vinden, og både NKI og MedLearn er i kraftig utvikling. Janne Loe Hjelteig fra De Historiske skal bidra til å styrke denne utviklingen.

Intendia Professional, og deres digitale utdanningstilbud MedLearn og NKI opplever økt interesse. Spesielt NKI opplever en vekst i antall studenter. Det private utdanningsmarkedet har stagnert noe, etter en positiv utvikling under pandemien.

Intendia Professional har i denne perioden valgt å hel-digitalisere sitt tilbud. Dette har truffet markedet godt, og spesielt NKI tar markedsandeler med sitt tilbud skreddersydd for etter -og videreutdanning. Janne Loe Hjelteig skal først bidra til å styrke denne veksten ytterligere, og løfte NKIs kommersielle arbeid.

Intendia Professional har bevisst hentet ressurser fra et bredt spekter av virksomheter, med ulik erfaring, der det tradisjonelt i utdanningssektoren har vært vanlig å hente ressurser fra konkurrenter. Intendias tilnærming, med fokus på tverrfaglighet i ledelse og fagteam, har gitt gode resultater. Virksomheten kan vise til tosifret prosentvekst i 2022.

– Janne har en bred og lang erfaring fra en rekke virksomheter i segmenter med usedvanlig sterk konkurranse. Hun kan salgsfaget til fingerspissene, og med Janne på laget vil vi kunne styrke vår rådgivning til nye og eksisterende studenter, og vokse inn i nye segmenter, sier administrerende direktør Nils Ola Bark.

– Vi lever i en tid der det blir mer utfordrende å holde tritt med arbeidsmarkedet med tanke på kompetanseutvikling. Intendias fokus på etter -og videreutdanning for alle, der kombinasjonen pedagogisk innhold og variert og tilpasset digital formidling er sterk. Kunnskapen blir tilgjengelig uavhengig av bosted og livssituasjon. Det er meningsfylt og har samtidig et stort potensialt i flere segmenter, så dette gleder jeg meg til å ta fatt på, sier Hjelteig.

– Vi har fokusert på tverrfaglighet, interesse for hvordan digitalisering kan styrke læringsopplevelsen og drivet etter å levere et produkt som skaper en forskjell, sier Bark og legger til:

– Ledergruppa i Intendia utfyller hverandre godt med en bred erfaringsbakgrunn fra en rekke virksomheter og bransjer, og Janne er den siste brikken for å sette fart på vår vekstreise.

Janne Loe Hjelteig tiltrådte stillingen som salgsdirektør i Intendia Professional i starten av januar.

Powered by Labrador CMS