Hilde Norddal og Pål Eskås forteller at Amedia nå gjør endringer i måten de skal betjene annonsemarkedet på.
Hilde Norddal og Pål Eskås forteller at Amedia nå gjør endringer i måten de skal betjene annonsemarkedet på.

Amedia etablerer sju regionale salgselskaper

Amedia endrer betjeningen av annonsemarkedet for å møte global konkurranse

Publisert Sist oppdatert

For å møte global konkurranse og nye behov hos annonsørene, gjør Amedia nå endringer i betjeningen av sine annonsekunder og hvordan det regionale annonsesalget er organisert.

– De siste årene har vi sett et skifte der stadig flere annonsører kjøper kampanjer med annonsering i minst to aviser, fremfor å kjøpe en annonse hos ett enkeltstående mediehus. Derfor gjør vi nå endringer for å bevare vår rolle, relevans og tillit og for å styrke vår posisjon i kampen om annonsekronene, sier Amedias konserndirektør for salg og marked, Hilde Norddal.

I tråd med ny betjeningsstrategi skal Amedia møte den globale konkurransen sterkere, og levere på annonsørenes økende etterspørsel etter annonsering på tvers av aviser og geografiske områder.

– Med våre regionale og nasjonale annonseselgere har vi også landets sterkeste lokale tilstedeværelse, og det skal vi fortsatt ha fremover, sier Hilde Norddal.

I tillegg til et bredt salgsapparat, har Amedia miljøer med spisskompetanse innen områder som innholdsmarkedsføring, målgruppebasert annonsering og selvbetjening.

Med Amedia Innholdsbyrå tilbys kundene kreative ressurser som skaper innhold ved bruk av innovative formater og konsepter.

Nylig ble også den nye selvbetjente annonseplattformen VISE lansert, som åpner for en rimelig og treffsikker løsning for lokale annonsører.

For å lykkes med den nye betjeningsstrategien, gjør Amedia nå også endringer i organiseringen av det regionale annonsesalget. Det etableres sju nye salgsselskaper, i tillegg til Amedia Salg Vest AS som ble opprettet i 2021.

Den nye strukturen i Amedias annonsevirksomhet etableres i tett samspill mellom Amedia Salg og Marked og Amedias mediehuslinje, ledet av konserndirektør Pål Eskås.

– Endringene som nå gjøres i Amedias salgsorganisasjon sammenfaller i stor grad med mediehuslinjens struktur. Endringene vil medføre at vi får en salgsorganisasjon som er bedre tilpasset våre annonsekunders forventninger og behov, sier Pål Eskås.

Amedia har allerede startet arbeidet med etableringen av de nye salgsselskapene.

Dette blir de nye selskapene:

Amedia Salg Nord AS

Amedia Salg Buskerud og Vestfold AS

Amedia Salg Romerike Innlandet AS

Amedia Salg Rogaland AS

Amedia Salg Telemark Agder AS

Amedia Salg Follo Østfold AS

Amedia Salg Oslo AS

Amedia Salg Vest AS (opprettet i 2021)

Amedia er nå i gang med å få på plass ledere i de regionale salgsselskapene. Disse skal lede arbeidet med å sette sammen salgsorganisasjonen innenfor sitt område, i samarbeid med Amedia Salg og Marked og Amedias regiondirektører.

Powered by Labrador CMS