(F.v.) Avdelingsdirektør NAV IT Jan Hokstad, Sales Director Public NO Dustin Ketil Knutsen, Teknologidirektør NAV IT Heidrun Larsen Reisæter, og Country Manager 3StepIT Peer Velde.

Dustin i Norge har vunnet flerårig avtale med NAV

Dustin, som er en nettbasert IT-partner i Norden og Benelux-landene, har sammen med 3stepIT vunnet avtale med NAV.

Publisert

Avtalen omfatter leveranser av klientutstyr som tjeneste og har en varighet på fem år med mulighet for ytterligere tre år.

Dustin har levert klientutstyr til NAV i litt over tre år, men nå skal dette leveres som en tjeneste. Avtalen omfatter også leveranse av Macbooks, PC-skjermer og tilbehør og er vunnet sammen med 3stepIT som underleverandør på finansiering, livssyklushåndtering og avhending.

– Dustin er både stolte over den tilliten NAV viser oss, og ydmyke overfor den oppgaven som ligger foran oss. Denne leveransen vil bidra til å utvikle både Dustin og NAV mot en mer effektiv, og ikke minst mer klimavennlig og sirkulær fremtid, sier Stig Olstad, Country Manager, Dustin Norge i en pressemelding.

Klientutstyr som en tjeneste baseres på månedlig betaling per enhet NAV har behov for, med pre-swap dersom utstyret av ulike grunner ikke fungerer eller blir skadet.

Løsningen er basert på automatiserte prosesser, slik at de ansatte i NAV kan fokusere på sine arbeidsoppgaver. Ved endt bruk hos NAV returneres klientutstyr for gjenbruk eller gjenvinning.

– Avtalen skal sikre NAV en kostnadseffektiv livsløpshåndtering av PC-er og mobiltelefoner som samtidig ivaretar målsetningen om velfungerende IT-utstyr, forutsigbare kostnader og miljøbesparelser. Samtidig er vi glade for at vi med dette også videreutvikler vårt samarbeid med finansieringspartner på avtalen, 3step IT, avslutter Stig Olstad.

Powered by Labrador CMS