Furqan Chishti jobber som CCO i SkyCall.
Furqan Chishti jobber som CCO i SkyCall.

– Vi lykkes fordi vi skaper en god kultur og gode kjerneverdier

Furqan Chishti i SkyCall er fornøyd med selskapets vekst. Nå deler han suksessfaktorene.

Publisert Sist oppdatert

SkyCall som er et telemarketing og feltsalgsbyrå, ble til som et resultat av korona-pandemien. Med åtte selgere på et lite kontor på Alnabru, hadde de sin første operative dag i juni 2020.

I dag er de 68 ansatte på tvers av tre kontorer, med hovedkontor på Lysaker og regionskontorer i Kristiansand og Trondheim.

– Vi har tro på at det er viktig å skape en arbeidsplass for mange mennesker, og være en bedrift i vekst. Det er utrolig mange som ønsker å komme inn i bransjen, men som kanskje ikke har gjort det hittil på grunn av rykter og usannheter man har hørt, sier CCO i SkyCall, Furqan Chishti.

SkyCall ønsker å være best i klassen når det gjelder kvalitet og volum.

– Dette er et løfte til alle våre partnere, men også til oss selv og våre medarbeidere. For å sikre dette har vi et eget backoffice team, som kvalitetssikrer alle samtaler, og som sørger for at vi holder det vi lover.

– Hva tror du er grunnen til at dere lykkes?

– Grunnen er enkelt og greit kultur. Kultur spiser strategi til frokost. Vi har bygget opp en kultur som handler om sunn konkurranse. Vi bygger på læringsvillighet og delingskultur for at kunnskap og erfaringer skal gjøre oss bedre.

Skaper sult

Chishti forteller om de fem grunnpilarene som er ideologien bak selskapet.

– Vi skal være nytenkende, og tørre å tenke annerledes for å forbedre salgsprosessen innenfor de riktige rammene. Ikke bare pitchen, men holdningene våre, kroppsspråket og de retoriske ferdighetene skal være gode.

Det neste er stolthet. Han forteller at de skal bære en vinnermentalitet og at stoltheten de bygger opp har resultert i at de er en av aktørene i Norge med lavest turn-over.

– Solidaritet er også et viktig tema. Ingen er sterkere enn det svakeste ledd. Derfor setter vi team-mål, som bidrar til at de sterkeste hjelper de svakeste med å nå sine mål.

Ydmykhet er noe han trekker frem som den viktigste egenskapen blant selgere. Han mener mange kan skryte av egne prestasjoner, men at det gjelder å finne en balanse hvor man også viser takknemlighet for jobben sin.

– Vi tilbyr alle de ansatte en time med mindfulness hver mandag. Det gjør vi for at de skal komme i kontakt med seg selv, og sette pris på det livet de skaper for seg selv ved å jobbe her, forteller han.

Den siste grunnpilaren er ansvar.

– Mennesker kommer inn med forskjellige ambisjoner, men alle skal ha eierskap og ta ansvar for sin egen arbeidsdag og egne resultater.

Han forteller at det å holde de ansatte motivert er et kontinuerlig stykke arbeid.

– Man må sørge for at de aldri føler seg mette. Skape sult og en grunn til at de skal levere gode tall. Derfor er det ekstremt viktig å finne hver enkelts ambisjon når vi rekrutterer ansatte.

Evigvarende motivasjon

Det første de får presentert når de begynner i SkyCall er at de nå skal bygge drømmen sin.

– Noen har kanskje sett en leilighet de ønsker å kjøpe, noen ønsker seg en bil. Da minner vi de på at det er det som er målet, og regner ut hvor mye de må selge og hva de må levere for å spare nok penger til å oppfylle drømmen, forteller han.

I SkyCall bygger de en familiekultur.

– En familie skal ta vare på hverandre og bidra til å oppfylle hverandres drømmer. Dersom den ansatte har som mål å kjøpe seg en ny bil, sin første leilighet, en reise eller lignende, er vi på ballen med å dra det ned til makronivå for hva som skal til for at hver eneste en skal klare dette.

Chishti forklarer at dette gjøres på et individuelt nivå med det enkelte individ, og at resultatet blir sultne kollegaer og medarbeidere med positive holdninger som sprer seg over på sidemannen, og skaper en sirkel med evigvarende motivasjon.

–Det å lykkes handler ikke bare om de store pengene, men å klare og skape verdi for menneske rundt oss, sier han og avslutter:

–Vi har skalert opp til å være 68 ansatte på kun ett år. Våre mål er mye høyere enn som så. Innen utgangen av året er vi blitt hundre ansatte, og vi tenker heller ikke å stoppe der. Alt dette er takket være våre fantastiske samarbeidspartnere, og det faktum at vi klarer å bygge mennesker som holder seg lojale til familien.

Powered by Labrador CMS