Lind Lillebø oppfordrer leder til å belønne ønsket atferd, fremfor å kreve resultater.

Linda slakter salgsledere som kun er opptatt av tall

Min erfaring er at en tredjedel er gode ledere, en tredjedel er dårlig – og en tredjedel er ubevisst. Men ubevissthet kan påvirkes.

Publisert

Linda Lillebø er partner/hodejeger i Salesjobs AS, og leder av avdelingen i Rogaland. Nå tar hun til ordet for sin mening om salgsledere som måler prestasjoner og suksess hovedsakelig basert på tall.

– En ledelse som forlanger resultater, er giftig. Tall skal være en konsekvens av å jobbe riktig over tid, og det er lederens ansvar å gå foran som et godt eksempel for å oppnå det, sier Lillebø til Salg24.

Hun mener det er avgjørende at ledelsen definerer strukturer og prosesser som bidrar til at de ansatte vil prestere godt over tid.

–Ledere som fokuserer og definerer suksess på kortsiktige prestasjoner målt i tall, bør ikke kalle seg ledere. Å utøve ledelse bør korreleres med å gi retning og skape mening med å gå på jobb hver dag.

Hylle og applaudere

Hun gremmes over ledere som står på scenen og hyller prestasjoner basert på kun tall.

– Tall handler om mange faktorer som en ikke en selger direkte kan påvirke i perioder –som rammebetingelser, markedssituasjon med mer. Det viktigste du som leder kan gjøre, er å definere hva som er riktig atferd, og hylle og applaudere den. På den måten skaper du mestringsfølelse, og resultatet blir at du som leder forsterker ønsket adferd hos medarbeidere.

Hun poengterer at gjentakende atferd skaper vaner over tid, som igjen skaper gode medarbeidere – som på sikt avler prestasjoner.

– Min erfaring er at en tredjedel er gode ledere, en tredjedel er dårlig – og en tredjedel er ubevisst. Men ubevissthet kan påvirkes. Hvis ingen rekker opp hånden eller kommer med forslag til løsning, vil det heller ikke skje noe.

Lillebø mener helt klart at det er ledelsen sitt ansvar og tilrettelegge for god salgskultur, men oppfordrer selgerne til å bidra til endring.

– Den som ikke sier noe, har heller ikke stemmerett. Det er lov å påvirke en ledelse, og hvis man ikke opplever at det skjer noe, bør man vurdere å bytte jobb. Ikke vær en del av noe du ikke tror på. Velger du å bli, blir du også en del av denne kulturen – og viser at du aksepterer det. Ta bevisste valg, og sørg for å ikke bli en del av en kultur som ikke ivaretar din utvikling.

– Fjern deg fra det

– Tror du det nytter for en selger å be en leder om å ikke være så opptatt av tall?

– Ledelsesansvar og ledelse handler om å utvikle, ivareta og forvalte folkene sine. Hvis du ikke gjør det, er du heller ikke en leder. Du kan ikke forlange, og predikere en viss type oppførsel, uten å gå foran og vise vei.

Hun tror på bevisstgjøring, og mener at vi må snakke høyt om det for å at det skal skje en endring.

– Vi trenger flere gode ledere i Norge som viser tillit, som ser hver enkelt av de ansatte, og som jobber med utvikling av personalet. Den dynamikken skaper talenter, og bygger et godt arbeidsmiljø, sier hun og avslutter:

– Kjenner du at du er en del av en organisasjon som får deg til å gå på akkord med dine egne verdier, fjern deg fra det. Valg av type ledelse bør stå høyest på lista når du velger arbeidsgiver!

Powered by Labrador CMS