Sven Thome oppfordrer bedrifter til å rekruttere salgslærlinger.

Kommentar:

Salgslærlinger – en viktig ressurs for bedriftene

– Kanskje nettopp når salgsfaget er i endring, kan rekruttering av lærlinger bli et konkurransefortrinn – generasjonen som virkelig behersker digitale verktøy.

Publisert

I en økonomi preget av globalisering, økt mobilitet og digitalisering, er tilgangen på solid yrkeskompetanse avgjørende – for næringslivet, der kompetansebehovet ikke bare er voksende, men også dels udekket – samt for eleven, som gjennom læretiden legger grunnlaget for en god karriere og sikker inntekt.

Yrkesfagutdanningen står sterkt i Norge. Hvert år søker halvparten av 15-åringene seg til yrkesfag på videregående skole – et utdanningsløp der de siste to årene tar form av læretid i bedrift. Det sikrer at mange av dem blir tidlig innpasset i arbeidslivet, slik de gjerne ønsker. Samtidig er lærlinger en svært viktig kanal for rekruttering av nye ansatte i de bedriftene som velger å bli lærebedrifter.

Konkurransen skjerpes

Dessverre er det altfor få elever som finner læreplass. Av de elevene som etter fullført andre skoleår skal inn i lære, er det bare 75 prosent som innen utgangen av året har lyktes med å få kontrakt. I salgsfaget er tallet enda lavere, bare vel 60 prosent – alt ifølge Utdanningsdirektoratets statistikk.

Men noen tall er positive. Av de som starter i lære i salgsfaget, er det nesten en like høy andel av dem som er i jobb etter fullendt læretid, som det er for gjennomsnittet av lærlinger. Nesten åtte av ti salgslærlinger går rett inn i jobb. For salgsfaget betyr det at rundt 1000 unge selgere, med nylig bestått fagbrev, ansettes hvert år i Norge.

Som for alle yrkesfag, endres salgsfaget av digitalisering og globalisering. Kanskje faktisk mer enn for andre fag. Markeder løftes opp på digitale plattformer der konkurransen skjerpes, veksten i netthandelen endrer logistikken, og kommunikasjonen med kunder skjer ikke bare digitalt, men også ofte på engelsk. De nye utfordringene gjør ikke bare behovet for kompetanse større, men den enkelte selger må løpende oppdatere sin kunnskap gjennom karrieren.

– Et konkurransefortrinn

For lærlingene er det derfor viktig at de får tilgang til attraktive læreplasser der de kan bygge opp sin kompetanse. Da er det svært uheldig at lærlingordningen er fylkesbasert. For den enkelte lærling kan kanskje den beste læreplassen være å finne i et helt annet fylke. For bedriften kan det være like relevant å tenke nasjonalt ved rekruttering av lærlinger, som det er ved rekruttering av andre ansatte.

Når nesten åtte av ti lærlinger i salgsfaget er i jobb første året etter gjennomført fagbrev, viser det hvilken stor betydning lærlinger har som rekrutteringskanal for selgere. Kanskje nettopp når salgsfaget er i endring, kan rekruttering av lærlinger bli et konkurransefortrinn – generasjonen som virkelig behersker digitale verktøy.

Kombinert med de attraktive tilskuddsordningene som Norge har etablert, bør det være rom for at langt flere bedrifter tar inn salgslærlinger. Det er svært mange bedrifter som kunne vært lærebedrifter, men som i dag ikke er det. Det kan være at de er ukjent med ordningen. Ved å ta inn lærlinger, kan bedriften sikre seg god tilgang på kompetanse, samtidig som den legger grunnlaget for at flere ungdommer får en god start på arbeidskarrieren.

Powered by Labrador CMS