Sindre Nordby, Tanja Heglund og Kjersti Borander i Markedssjefene.
Sindre Nordby, Tanja Heglund og Kjersti Borander i Markedssjefene.

Slik jobber de i forkant av salgsøyeblikket

Det å kartlegge kundereiser på en oversiktlig måte kan gjøre en enorm forskjell i verdiskapingen.

Publisert

Det er også erfaringen de har gjort seg i Markedssjefene. Ved å vektlegge kundereisen kan de skape gode kundeopplevelser, og samtidig nå nye mål med sine samarbeidspartnere.

– Kundereisen handler ikke bare om salgsøyeblikket, men også om alt det som er gjort i forkant. For oss som markedsføringskonsulenter går dette på hvilket innhold kundene har blitt eksponert for, og hvilke kanaler som er brukt for å nå ut til disse. Hva er det som faktisk gjør at man ender opp med å konvertere? Vi er opptatt av dette på flere nivåer, og vi gjør det ved å se på helheten. Ikke bare på den ene leveransen, slik som mange eksterne markedsføringsleverandører gjør, forteller daglig leder Kjersti Borander.

De tror at flere etter hvert vil se og forsøke å utnytte det enorme potensialet som ligger i kundereisen. Markedssjefene består av flere digitale markedsførere og konsulenter som jobber for å sette seg inn i kundesituasjonen til deres oppdragsgivere.

– I en lengre prosess kan det for eksempel ha vært en Google-annonse som utløste det hele, men så ser man ikke det fordi det var en annonse på LinkedIn som konverterte. Det kan også være en fysisk selger som får kreden, selv om det faktisk var en annonse på Google som gjorde kunden oppmerksom på bedriften aller først, sier konsulentsjef Tanya Heglund.

Hun mener at de har muligheter nå som ikke fantes tidligere.

– Jeg tror at man tidligere har gått glipp av veldig mye, fordi man ikke hadde slike muligheter og den innsikten som de gir. Når det for eksempel gjelder inbound marketing, så har man et veldig godt innblikk i alle de små leddene som fører kunden fram til målet. Det gjør det mulig å spisse markedsføringen på en helt annen måte enn før, sier Heglund.

Hvor i kundereisen er man?

For Markedssjefene innebærer også begrepet kundereise å «ta en tur i kundens sko». Kunden skal aller helst sitte igjen med en god og minnerik erfaring til slutt.

– Når vi velger fremgangsmåte og strategi, avhenger alt av hvor man er i kundereisen. Helt i starten vil kanskje ikke spesifikke annonser fungere, men heller Google-annonser fordi folk for mer øye på dem. Hvis dette vekker interesse, er du kommet lenger ned i trakta. Da må vi tenke mer på å formidle hva slags tjenester som tilbys, og gå mer i dybden på det. Det må hele tiden tilpasses slik at vi treffer på riktig tid og i riktig kanal, sier Sindre Pernell Nordby, som jobber som digital markedsfører.

De jobber på en resultatorientert måte, og har til enhver tid oversikt over hva som fungerer. Dette er også hemmeligheten for å kunne snu på noe som ikke gir den virkningen de håpet på.

– Det er veldig sjelden at det går fryktelig gærent. Digital annonsering er jo mye prøving og feiling i utgangspunktet. Men vi vil analysere oss gjennom dataene vi har, og se hvor det eventuelt falt av. Et veldig enkelt eksempel som kan gjøre en stor forskjell er å flytte på noe. Vi hadde en kunde med en nettside som ikke konverterte. Vi fikk trafikken inn, men der stoppet det. Da tok vi knappen som befant seg nederst i hjørnet, og flyttet den øverst, og konverteringen doblet seg. Det er et litt banalt eksempel på hvordan vi kommer raskere til målet på kundens vegne, forteller Heglund.

Powered by Labrador CMS