Konsernsjef Morten Fon ved Jotuns hovedkontor i Sandefjord.
Konsernsjef Morten Fon ved Jotuns hovedkontor i Sandefjord.

Rekordår for Jotun i 2020 – nå er fremtiden usikker

– Ytterligere prisøkninger vil bli nødvendig i alle forretningssegmentene.

Publisert

Til nå i 2021 viser tallene at Jotun har omsatt for rekordhøye 15 milliarder kroner i årets åtte første måneder. Driftsresultatet endte på 2,5 milliarder.

Den sterke veksten i årets åtte første måneder skyldes blant annet at Covid-19- pandemien medførte lavere aktivitet i samme periode i fjor. Det er fremdeles betydelig usikkerhet, men markedene viser nå positive tegn.

Men høye råvarepriser presser driftsmarginen.

Malingsprodusenten har siden høsten 2020 opplevd en betydelig råvareprisøkning. Årsaken er ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, noe som har hatt en vedvarende og økende negativ effekt på Jotuns råvarekostnader i 2021.

– Vi er tilfredse med å oppnå nok et rekordresultat i en utfordrende periode. Til tross for høye råvarepriser og fortsatt usikkerhet rundt pandemien i enkelte av våre markeder, leverer Jotun solid på de fleste områder, sier konsernsjef Morten Fon, i en pressemelding.

Negativ påvirkning

Til sammenligning omsatte selskapet for 21 milliarder i hele 2020 og satt igjen med et overskudd på 3,5 milliarder kroner.

15. september ble Jotun-fabrikken i Sandefjord rammet av en kraftig brann. Ingen personer kom til skade, og selskapet uttrykker at det ventes å ha liten innvirkning på deres leveranseevne.

Lavere nybyggingsaktivitet for skip, presset i råvaremarkedet, og usikkerheten knyttet til pandemien, gjør imidlertid den videre utviklingen usikker. Råvareprisene antas å fortsette sin oppadgående trend, noe som også vil påvirke driftsresultatet negativt i neste tertial.

– Ytterligere prisøkninger vil bli nødvendig i alle forretningssegmentene, sier Fon i presssemeldingen.

Selskapet står likevel fast ved sin langsiktige vekststrategi og investeringsplan.

Powered by Labrador CMS