Magnus tror verktøyet de har utviklet vil gjøre hverdagen enklere: – Dette er framtiden

Magnus Slørdal tror salgsverktøyet Cube gjør hverdagen bedre for både selgere og kunder.

Publisert Sist oppdatert

Målet med Headshed Cube er å kombinere CRM- og salgsverktøy for å gjøre hverdagen enklere for både callsentre og kundene de er i kontakt med, og oppdragsgiverne deres.

– Cube er en skyløsning som man bruker til å dytte CRM og kundedata inn i. Som selger kan det meste som skjer i kontakt med en kunde registreres der. Verktøyet henger også sammen med det som finnes av kommunikasjonsløsninger, mail og telefon, og blir sånn sett svært brukervennlig, sier Slørdal.

Magnus Slørdal tror salgsverktøyet Cube gjør hverdagen bedre for både selgere og kunder. Informasjon logges i ett system, og verdifull informasjon kan for eksempel deles raskt med oppdragsgivere som vil øke salget sitt. Slørdal, som leder salget og markedsarbeidet for utvikleren Headshed AS, mener dette er en viktig del av bransjens fremtid.

– Dette er definitivt framtiden. I dag tror jeg også at det er et konkurransefortrinn for de som tar verktøyet i bruk, men jeg opplever at nettopp det haster litt. Alle merker at store, heldigitaliserte selskaper dominerer verden og leverer flere tjenester som folk vil ha. Disse har muligheten til å parkere alle lokale eller nasjonale leverandører hvis det ikke skjer noe, forteller han.

Verdifull info som kan brukes

På nåværende tidspunkt har om lag 500 aktører tatt i bruk Cube. Slørdal håper på mange flere, og sier det hele så vidt har begynt. Han mener også at det ligger et større potensial i det å faktisk samle på det som kundene forteller.

– Det kan høres banalt ut, men en av tingene jeg var veldig opptatt av da jeg jobbet med salg og abonnement hos Adresseavisen, var det å ta hensyn til det kunden faktisk sier. Det er en ganske utbredt praksis at det hele blir en form for «én til mange-kommunikasjon», sier Slørdal.

Mange går i dag glipp av info som de kan få stor bruk for, mener han. Cube skal kunne bidra til at man oppdager ting man ikke har sett tidligere.

– Det spesielle med et callsenter er jo at du sitter og snakker med kundene. Man mottar da veldig mye verdifullt som man ikke bruker til noen ting. Det eneste er hvor lenge det er til kunden kan kontaktes på nytt, og da leverer man nøyaktig det samme budskapet. Selv ble jeg ganske forbanna over alt dette sløseriet. Man velger å ignorere det kunden forteller fordi man er mer opptatt av det kortsiktige salget, og jeg så en mulighet her, forteller Slørdal.

Han forteller også at han tror dette er en del av et større problem for bransjen som helhet.

– Jeg tror dette er et systemproblem. Mange kan være dyktige og ha gode intensjoner, og man registrerer og skriver lange kommentarer til en kundesamtale. Problemet er ofte at dette ikke formidles videre til de som trenger den. Informasjonen blir derfor verdiløs og innsatsen som selgeren gjør legges ned forgjeves, sier han.

Vil gi bransjen et løft

Slørdal og Headshed tror ikke bare at Cube vil være til hjelp for den norske salgsbransjen. De har også ambisjoner som strekker seg utover landets grenser.

– Jeg uttaler meg ganske kritisk om måten vi gjør dette på i Norge, men sannheten er jo også at vi her til lands har kommet relativt langt sammenlignet med andre steder. Det er noen fordeler med å teste ut ting her hjemme først, men vi tror absolutt dette kan komme til nytte i andre land.

Callsenter og andre bedrifter skal kunne bruke verktøyet for å skape en delingskultur satt i system. For at dette skal bli mulig, kan ikke alt hvile på de som driver salget.

– Målet er å løfte bransjen. Veldig mange bedrifter og oppdragsgivere er veldig avhengig av callsenter og telefonsalg for å nå sine mål, men de trenger også å snakke med sine egne kunder. Mange har dårlige rutiner for dette, og skyver callsenteret foran seg. Dette er også noe av grunnen til at mange selgere har fått et ufortjent dårlig rykte. Oppdragsgiver sender en liste med 10 000 navn og krever at alle skal ringes. Så svarer callsenteret at de har kontaktet mange av disse før, og at 1/3 av disse ikke kjøper. Da sitter man igjen med selgere som kaster bort tiden sin, og økt frustrasjon blant kundene, forteller Slørdal.

Gir fordeler for kunden

Han legger til at de nå begynner å nå ut til oppdragsgiverne også. Flere bedrifter og aktører ønsker å bli bedre på digitalisering og utvikle seg når det kommer til måling av resultater. I sum vil dette også gi en bedre opplevelse av det å være kunde.

– En av de store fordelene er at du som selger har full kontroll over hvem som skal ringes og ikke. Cube inneholder algoritmer som hele tiden prioriterer kunder med hensyn til hvem som svarer, i tillegg til at det fortløpende analyserer hvem som kjøper og ikke. Dette gjør at man ender opp med de mest relevante samtalene, sier Slørdal.

Når det gjelder responsen og velvilligheten fra bransjen, er det ulikt fra aktør til aktør. På spørsmål om det å utelate så mange kunder fordi det er liten sjans for salg, svarer Slørdal følgende:

– Gode selgere selger selvfølgelig mer enn dårlige selgere, sånn er det overalt. Men vi bryr oss ikke så mye om det. For oss handler det om å gjøre hverdagen enklest mulig for selgere. De skal slippe å forholde seg til så mange systemer og loggoperasjoner. Vi ser på dette som en smart måte å arbeide på for å ta riktige valg og tilpasse hva man bruker tiden på, og det er dette som øker salget på lang sikt.

Slørdal ser ikke nødvendigvis på dette som en ren erstatning for hvordan callsentere driver slagspraksis i dag. Istedenfor vil de dra mye mer nytte av de allerede ser at fungerer.

– Vi må begynne med det som gir størst effekt, og ta det videre. Gode selgere må man alltid ha, men så er det dette med å optimalisere ringegrunnlaget. Mange i bransjen er nok ikke helt klare for å tenke annerledes, og synes det høres skummelt ut å jobbe for å ringe færre mennesker. Mye av styrken med et callsenter er jo at man kan ringe så himla mange i et høyt tempo. Jeg tror det er en stor jobb å gjøre her for å øke bevisstheten om hva verktøy som Cube kan bidra med. I tillegg håper jeg at de unge folka som kommer inn i årene framover ser annerledes på det. Deres generasjon er mer opptatt av bærekraft, og tenker nok mer helhetlig i mange sammenhenger, avslutter Slørdal.

Powered by Labrador CMS