(F.v.) Senior Manager i BDO, Lasse Andersen, og bransjeleder handel, Kjell-Fredrik Kristiansen.
(F.v.) Senior Manager i BDO, Lasse Andersen, og bransjeleder handel, Kjell-Fredrik Kristiansen.

Rekordmange handelsbedrifter har kommet i gang med netthandel

Rekordmange bedrifter har kommet i gang med netthandel, og forventningene i bransjen er fortsatt vekst i netthandel fremover. Blant årsakene er at de eldre er kommet seg på nett.

Publisert

– Forventningen til omsetningsøkning i netthandel er meget stor i de kommende årene, sier Kjell-Fredrik Kristiansen, partner og bransjeleder handel i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.

Årlig spør BDOs handelsundersøkelse 200 økonomisjefer om utsiktene for deres bedrift på kort og lang sikt. 2022-undersøkelsen viser en sterk tro på økning i nettbasert salg de neste fem årene. Med utgangspunkt i selskapene som har nettbutikk, anslår 31 prosent av disse at mer enn 10 prosent av salget de neste 12 månedene vil komme fra nettsalg. Om fem år ser hele 64 prosent av selskapene for seg at netthandel vil stå for mer enn 10 prosent av den totale omsetningen.

7 av 10 selskaper med nettbutikk ser for seg vekst i netthandelen det neste året, og mange uten nettbutikk i dag ser for seg å etablere nettbutikk i nær fremtid. Handelsrapporten til Virke for 2022/2023 underbygger trenden om at fysiske butikkjeder etablerer nettbutikker. Butikkjeder som tidligere kun hadde tradisjonell butikkdrift, har gjennom koronapandemien omstilt seg ved å sette opp nettbutikker som tilbyr levering og/eller «hent i butikk»-løsninger. Rapporten viser videre at andelen norske butikkjeder med nettbutikk har økt fra 56 prosent i 2015 til hele 77 prosent i 2022.

Vil utenlandske globale aktører påvirke det norske markedet?

Varehandelen opplever sterk konkurranse grunnet globalisering. Selskaper som Ebay, Shopify, AliExpress og Amazon er alle globale aktører som tilbyr varer innenfor mange ulike bransjer til lave priser. Mange har fryktet at etableringen av multinasjonale e-commerce-selskaper skulle føre til butikkdød og tapte markedsandeler for de norske nettaktørene. Så langt har ikke dette vært tilfelle.

– Som et eksempel kan vi se til Sverige: Da Amazon gjorde sitt inntog i det svenske markedet i 2020 var det stor spenning i bransjen. Ett år senere, selv etter at koronapandemien tvang forbrukerne over på netthandel, viste det seg at Amazon likevel ikke hadde tatt mer enn to prosent av netthandelsmarkedet, sier senior manager og revisor i BDO, Lasse Andersen.

Resultatene fra Handelsundersøkelsen viser at flere og flere aktører i bransjen har flyttet salget sitt over på nett, som har vært med på å opprettholde markedsandeler.

– Det kan likevel ta tid for de utenlandske aktørene å etablere nettsatsingen, og det er knyttet spenning til hvordan utviklingen i både Norge og Sverige vil være de neste årene. Proteksjonistisk politikk, toll og avgifter vil fremover være sentralt for de utenlandske aktørenes inntog i den norske netthandelen, understreker Kristiansen.

Eldre bedre på netthandel

Ifølge Virkes Handelsrapport var det i Norge en omsetningsvekst på hele 27,6 prosent for netthandelen i 2021, men hvilke trender er det som driver denne utviklingen?

En tydelig trend gjennom pandemien er at en ny gruppe forbrukere har blitt komfortable med netthandel. Økningen i andelen som handler på nett har nemlig vært størst blant eldre. I aldersgruppen 55-79 år var det en økning i netthandelen på hele 20 prosentpoeng i 2021 sammenlignet med 2020. En stadig større del av samfunnet er dermed involvert i netthandel, og trenden er forventet å fortsette i tiden fremover.

Utstillingsvindu på nett

Samtidig selger flere bransjer i økende grad de samme varene, noe som fører til økt konkurranse på tvers. Skillet mellom bransjene viskes ut og netthandelsaktører har stadig økende varesortiment. Samtidig foregår det også en «kanalglidning» hvor trenden over tid har vært at netthandelen øker og tar andeler fra fysisk butikkhandel. I den forbindelse er det et sentralt funn at etablerte aktørers salg over nett vokser sterkere enn rene nettbutikker, som underbygger viktigheten av å etablere nettbutikk.

– Vi opplever at flere av våre kunder ser en klar sammenheng mellom varene som eksponeres i nettbutikken og varene som selges fysisk i butikk. Det meldes om at nettbutikken har blitt en viktig kanal for kundene for å få oversikt over pris og beholdning av varen før de drar til butikken, selv for kjeder hvor relativt lite av salget foregår over nett. Nettbutikken har med det blitt selskapenes nye utstillingsvindu, avslutter Kjell-Fredrik Kristiansen.

Powered by Labrador CMS