Til tross for usikre markedsutsikter og vanskelige rammevilkår, tar bedriftseiere grep for å sikre videre drift og arbeidsplasser, sier Kjell-Fredrik Kristiansen, partner i BDO.

BDO-rapport: Usikkerhet for handelsbransjen i 2023

Energikostnader, prisøkning og usikkerhet til tross; de små og mellomstore handelsbedriftene ser ikke bekmørkt på fremtiden, viser en nasjonal undersøkelse i regi av BDO.

Publisert

– Handelsbedrifter er tradisjonelt omstillingsdyktige, det så vi senest under koronapandemien. Til tross for usikre markedsutsikter og vanskelige rammevilkår, tar bedriftseiere grep for å sikre drift og arbeidsplasser, sier Kjell-Fredrik Kristiansen, partner og bransjeleder handel i revisjons- og rådgivningsselskapet BDO, i en pressemelding.

BDO har spurt 1200 små og mellomstore bedrifter over hele landet om deres utsikter til 2023. Nær 400 av disse er tilknyttet handelsnæringen. Selv om det er utvetydig at det er mindre optimisme i bransjen sammenlignet med 2022, viser SMB-barometeret likevel at mange har tro på vekst.

26 prosent av de spurte bedriftseierne innen handel forventer redusert omsetning i 2023. Til gjengjeld er det 31 prosent som forventer å øke omsetningen. 12 prosent frykter å måtte redusere bemanningen, mens 15 prosent forventer å ansette flere.

Global uro gir lokale konsekvenser

– Det som bekymrer de små og mellomstore handelsbedriftene mest kan i stor grad knyttes til konsekvensene av global uro, sier Kristiansen.

Energipriser og økte kostnader på innsatsfaktorer er de to årsakene flest peker på som hindre for positiv utvikling; over 70 prosent av de spurte sier disse to faktorene er bremseklosser for virksomhetens vekst. 56 prosent peker også på redusert etterspørsel som et hinder.

Uforutsigbarhet hindrer vekst

Men det er ikke bare konsekvensene av den globale uroen som bekymrer landets SMBer. 45 prosent av de spurte oppgir usikkerhet rundt rammevilkår som skatter, avgifter og reguleringer som et hinder for positiv utvikling. Dette er en voldsom økning fra i fjor, da 28 prosent oppga det samme. Nær 1 av 3 trekker også frem omfattende rapporteringskrav som et hinder for vekst i 2023.

– Forutsigbarhet er en nødvendighet for effektiv drift. I vanskelige perioder er det spesielt viktig. Vi ber myndigheter og embetsverk gi handels-SMBer færre overraskelser, slik at de enklere kan planlegge for utvikling og vekst, avslutter Kjell-Fredrik Kristiansen.

Powered by Labrador CMS