En bærekraftsundersøkelse viser at kundene stiller strenge krav til Bank Norwegian.
En bærekraftsundersøkelse viser at kundene stiller strenge krav til Bank Norwegian.

Bank Norwegian-kunder har talt: Bærekraft er mer enn klima

– Vi tolker svarene fra kundene våre som et tegn på at kundeatferd i Norden er i endring.

Publisert

En bærekraftsundersøkelse blant Bank Norwegians nordiske kunder gir en pekepinn om endret forbrukeratferd i Norden.

Svarene fra mer enn 65 000 kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland viser stort engasjement rundt temaet, og at kundene forventer mer enn bare klimafokus fra banken.

Bank Norwegian har spurt kundene sine hva som er viktigst når banken skal prioritere bærekraft.

– Vi tolker svarene fra kundene våre som et tegn på at kundeatferd i Norden er i endring. Kundene viser stort engasjement rundt bærekraft, og de er tydelige på at bærekraft handler om mange aspekter – også utover klima, sier leder for bærekraft og kommunikasjon i Bank Norwegian, Melita Ringvold i en pressemelding.

Dette var hovedfunnene i undersøkelsen:

To områder skiller seg ut som desidert viktigst for kundene når det kommer til bærekraft.

  • Høy informasjons- og datasikkerhet: ~75 prosent av de spurte svarte at dette er det viktigste banken bør være god på.
    • Bekjempe økonomisk kriminalitet: ~70 prosent av de spurte mener dette er et vesentlig område for bankens bærekraftsarbeid.
  • Norske respondenter vil ha større oppmerksomhet rundt gjeld som samfunnsutfordring. På spørsmål om viktigheten av å hjelpe sine kunder til å løse sine gjeldsutfordringer, samt bidra til å skape forståelse for gjeldsproblemer i samfunnet utmerker norske respondenter seg sammenliknet med sine nordiske naboer.
  • Kundene svarer at de vil ha hjelp til å identifisere kjøp fra lokale forhandlere, hvis de skal bruke Bank Norwegian appen til å styre forbruket sitt i en mer bærekraftig retning. I tillegg ønsker de svar på hvilke leverandører som er anerkjent for bærekraft. Dette gjelder i alle landene.
  • Undersøkelsen viser samtidig at Bank Norwegians kunder ønsker å gjøre eget forbruk grønnere, og at dette temaet interesserer kunder i Norge og Sverige noe mer enn resten av de nordiske kundene.
  • Kundene vil gjerne ha råd og tips om hvordan de kan bruke kredittkortet sitt smart. De vil bruke Bank Norwegians app til å holde oversikt på hvilke butikker og virksomheter som er anerkjent for bærekraft.

Powered by Labrador CMS