Fra venstre: Tage Skorstad og Sverre Håvardsholm Nesbø som jobber med Performance Marketing, sammen med gründerne Alexander Barry og Lars Andreas Kolflaath.

Future Ready mener kunstig intelligens vil skape suksessrike selgere

Selskapet har utviklet en robot som gir selgere tilbakemeldinger, korrigeringer og teknikker.

Publisert Sist oppdatert

Gründerduoen Alexander Barry og Lars Andreas Kolflaath var enige om at riktig metodikk og opplæring ville få flere til å lykkes i salgsbransjen. Med det som utgangspunkt, startet de selskapet Future Ready i 2019.

Salg er strukturerte prosesser som alle kan lære seg, men det krever at man får tilbakemeldinger og korrigeringer på det man gjør. Forskning viser faktisk at man må få tilbakemelding med én gang, dersom man ønsker å oppnå atferdsendring, sier Kolflaath til SALG24.

Ved hjelp av kunstig intelligens hevder duoen at de har laget et verktøy som vil sikre flere selgere suksess.

– Vi vet at den beste øvelsen for å bli en god selger er å arrangere rollespill hvor de ansatte får øve seg på salgsdialogen. Dette er imidlertid ekstremt dyrt og tidkrevende å gjøre sammen med en coach, og derfor har vi laget en løsning som baserer seg på smart teknologi i stede for, sier Barry.

– Trene på scenarioer

Gründerne mener mange unge selgere blir kastet ut på dypt vann uten tilstrekkelig opplæring, og at det er med på å opprettholde «gjennomtrekken» i bransjen.

Ved hjelp av kunstig intelligens får selgerne nå muligheten til å trene på ulike scenarioer de kan møte på i dialog med kundene.

– Kundedialogen styres ved hjelp av avansert Artificial intelligence (AI). Medarbeideren får svar, møter på innvendinger og får tilbakemelding av roboten etter samtalens slutt. Målet er at det skal fungere på samme måte som om vi hadde utstyrt hver medarbeider med en egen salgscoach, forteller Barry.

– Så hver gang selgerne møter utfordringer i samtalene, kan de altså logge seg inn på plattformen og få forslag til teknikker de kan bruke i tilsvarende situasjoner?

– Det stemmer. Vi jobber for at tilbakemeldingene skal være så konkret og verdifull som mulig, slik at de raskt endrer på det som ikke fungerer, i stedet for at de «brenner» ringelister med feile strategier, svarer Kolflaath.

– Mer effektivt

Duoen er tydelige på at verktøyet ikke skal erstatte salgscoachen, men at det skal funger som et supplement.

– Salgsledere har ofte ansvaret for veldig mange selgere, og bruker mye tid på å finne ut hvor problemet ligger. Ved hjelp av dette verktøyet blir det enklere å kartlegge hva som er de største utfordringene, og dermed blir salgsmøtene mer effektive.

Flere har tidligere benyttet seg av e-læring, mens Future Ready mener interaktiviteten de tilbyr er undervurdert når man driver med opplæring.

Så langt er Phonero, Consort og Verifone de tre pilotkundene til selskapet. Kolflaath er tydelig på at de ikke har ønsket å få for mange kunder før produktet fungerer og tilfredsstiller alle kundens behov.

– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle programmet, og ønsker at produktet skal være komplett før vi inngår flere avtaler. Når det er sagt har tilbakemeldingene fra de tre pilotkundene vært svært positiv.

Powered by Labrador CMS