Avtalen har en verdi på 1,6 milliarder kroner.

Milliard-avtale til Rosenberg Worley

Aker BP og Aker Solutions inngår intensjonsavtale med Rosenberg Worley om å bygge to nye moduler til den nye sentralplattformen på Valhallfeltet i Nordsjøen.

Publisert

Kontrakten representerer det største nybyggprosjektet på mange år og betyr 1.000 arbeidsplasser hos Rosenberg i Stavanger.

− Med tildelingen sikrer Aker BP og Aker Solutions ytterligere aktivitet i Norge, i et prosjekt som faller under de midlertidige skatteendringene. Tildelingen til et norsk verft er et helt bevisst valg, og vi svarer dermed på politikernes krav om å sikre aktivitet, bevare arbeidsplasser og utvikle kompetanse i industrien i Norge, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP i en pressemelding.

Aker BP og lisenspartnere gjennomfører en samordnet utbygging av flere lisenser i Valhallområdet. Prosjektet kalles Valhall PWP–Fenris og leveres av alliansen for bunnfaste innretninger mellom Aker BP, Aker Solutions og ABB.

Valhall PWP består av tre store moduler på til sammen over 15.000 tonn. Prosessmodulen skal bygges hos Aker Solutions på Stord. Rosenberg Worley skal levere brønnmodulen og utstyrsmodulen. Sammenstilling av plattformen vil skje på Stord.

− Denne tildelingen er et godt eksempel på at konkurrerende bedrifter som Aker Solutions og Rosenberg Worley samarbeider for å utnytte en større del av leverandørbasen – til det beste for industrien i Norge. Det er helt nødvendig for å beholde og utvikle kompetanse i industrien, sier konserndirektør Kjetel Digre i Aker Solutions.

Intensjonsavtalen forutsetter at plan for utbygging og drift (PUD) for prosjektet blir godkjent i Stortinget, og har en verdi for Rosenberg på rundt 1,6 milliarder kroner. Ved en godkjenning vil Valhall-modulene gi arbeid til over 1.000 personer hos Rosenberg i Stavanger. Byggestart er planlagt høsten 2023.

− Bygging av Valhall-modulene blir viktig for å opprettholde den høye aktiviteten og bidrar til å bevare kompetanse og kapasitet på Rosenberg i forlengelsen av pågående prosjekter og inn mot satsingen i nye markedsområder, sier administrerende direktør Jan Narvestad på Rosenberg Worley.

Totalt er utbyggingen av Valhall PWP–Fenris ventet å skape 65.000 årsverk i Norge i prosjekt- og driftsfasen. Den norske andelen i prosjektet er på over 65 prosent.

− Gjennom Valhall PWP–Fenris planlegger vi å etablere Valhall som et gassenter sør i Nordsjøen, noe som vil bidra med sårt trengte gassleveranser til Europa. Dette prosjektet er et viktig bidrag i ambisjonen om å produsere totalt to milliarder fat og forlenge levetiden til 2060 for Valhallområdet, sier Hersvik.

Powered by Labrador CMS