Tom Lavery, CEO og grunnlegger av Jiminny.

Pandemi, energikrise og inflasjon gjør det krevende å være selger

En ny nordisk undersøkelse viser at den globale pandemien, inflasjonen og energikrisen har hatt en tydelig effekt på selgerne. Men norske selgere bekymrer seg mindre enn sine nabokolleger i Sverige og Danmark.

Publisert

Det har blitt mer krevende for nordiske selgere. Det viser en ny undersøkelse gjennomført på vegne av Jiminny som er en bedrift som har spesialisert seg på bruk av kunstig intelligens for å støtte opp om salgsorganisasjoner.

Hele 50 prosent av de spurte respondentene sier at den urolige verdensituasjonen har gjort det mer krevende å være selger på b2b-markedet i form av flere nederlag.

– I kjølvannet av pandemien har det oppstått nye utfordringer som påvirker selgerens muligheter til å lukke avtaler. I hele EU er det utfordringer rundt coaching, kommunikasjon og utvidede salgssykluser som en konsekvens av det hybride kontoret. Utfordringer bedrifter må forberede seg på for å håndtere og for å sikre et så effektivt salgsapparat som mulig, sier Tom Lavery som er CEO og grunnlegger av Jiminny.

Høyst trivsel i Sverige

Undersøkelsen viser for eksempel at mens hele 60 prosent av danskene sier det er vanskelig å være lykkelig i jobben, så er tilsvarende tall for nordmenn på 48 prosent.

Høyest trivsel finner vi i Sverige, hvor 36 prosent sier det er utfordrende å være lykkelig på jobb.

  • 40 prosent av de norske og svenske respondentene sier det er utfordrende å få respons fra kunder og prospekter.
  • 36 prosent av de norske og danske respondentene sier det er vanskelig å holde motivasjonen oppe. I Sverige sier hele 56 prosent det samme.
  • 36 prosent av de norske respondentene sier det er krevende å håndtere salgsobjekter. Tilsvarende tall for Finland og Danmark er på 32 prosent.

­– Selv om det er åpenbare likheter mellom de nordiske landene, er det faktisk store forskjeller i hva de ulike lands selgere finner krevende. For eksempel minner finnenes utfordringer mer om europeeres utfordringer generelt, hvor dansker og nordmenn har større fokus på et sunt fokus på jobb og privatliv. Noen vil kalle dem for privilegerte, men jeg mener de prioriterer riktig. For med den beste balansen mellom arbeids- og privatlivet, oppnås også bedre resultater i form av flere lukkede avtaler, sier Tom Lavery.

Salgsavdelingen på hjemmekontoret?

På spørsmål om salgsavdelingen bør forbli på hjemmekontoret, svarer hele 84 prosent av de nordiske respondentene at arbeidsgiveren vil ha de tilbake på kontoret minst et par dager i uken.

Interessant er det at det er danske bedrifter som trekker denne statistikken opp. 54 prosent av de danske bedriftene vil ha salgsteamet tilbake på kontoret i full tid, mens kun 22 prosent i Finland sier det samme. I Finland vi de derimot (69 prosent) har selgerne tilbake på kontoret noen dager i uken.

Men hovedbekymringen til nordiske bedrifter er ikke hvorvidt man skal jobbe hjemme eller på kontoret. Det er en global resesjon som burde bekymre mest.

– Det meste av verden betrakter Norden som en foregangsregion for hvordan hjemmekontoret integreres på best mulig måte. Derfor er det tankevekkende at nordiske, og spesielt danske, bedrifter ønsker å få de ansatte tilbake på kontoret. Bedriftenes fokus bør heller være på å sikre best mulig redskap for de ansatte for å kunne jobbe gjennom en resesjon, sier Tome Lavery.

Powered by Labrador CMS