Kim Leinan holdt foredrag under Digital Sales Day, torsdag.
Kim Leinan holdt foredrag under Digital Sales Day, torsdag.

Kim mener man bør kombinere KPI'er med OKR for å øke lønnsomheten

– OKR hjelper deg til å prioritere de viktigste oppgavene i bedriften, også kan man bruke KPI'er ved siden av for å gi et mer helhetlig virksomhetsbilde.

Publisert

Torsdag arrangerte GetAccept Digital Sales Day, i samarbeid med SALG24.

CEO & OKR Resultat Coach i Futureworks, Kim Leinan, var en av de som delte av sin kunnskap.

I sitt foredrag snakker han om hvordan man går fra et typisk KPI-fokus til å benytte seg av Objectives & Key Results (OKR).

OKR er en metode for mål- og virksomhetsstyring som hjelper bedrifter til å prioritere de viktigste oppgavene sine.

– Ifølge en rapport som kom ut for noen år siden, står det at 90 prosent av de ansatte i en bedrift ikke kjenner til strategien og visjonen til selskapet de jobber for. Samtidig viser den at 70 prosent er uengasjert i sine mål og prioriteringer, sier Leinan.

Han har selv opplevd at dette har vært en stor utfordring blant selskaper han har vært i kontakt med.

– Hvis man bruker KPI'er som etter min mening ikke gir noen dedikasjon til en større strategi, men som bare gir noen typiske måleparametre og nøkkeltall som måler helsen til selskapet, kan man heller bruke et alternativ. Jeg mener at OKR kan være en metode for å løfte det manglende engasjementet.

OKR'er versus KPI'er

– OKR beskriver suksess og måler effekt. Så mens OKR'er er mer fremtidsrettet, blir KPI'er mer businesskritiske tall som sier noe om hvordan det står til i organisasjonen akkurat nå.

Leinan mener OKR gir en pekepinn i forhold til hvordan organisasjonen kan fokusere framover, og hvordan man kan involvere menneskene i selskapet til å dra i en felles retning.

– OKR er styrt av sykluser på enten et kvartal, tertial eller et halvår, hvor vi har ulike fokus. Setter man et mål for de tolv neste månedene, brytes det dermed ned i mindre delmål. KPI er måling fortløpende på hvordan ting er måned for måned, år for år, og er ofte også de samme gjennom et helt år.

For å skape et enklere bilde sammenligner han KPI og OKR med funksjoner i en bil. Mens OKR er GPS'en som guider bedriften mot målet man har satt seg, blir KPI'er resten av dashbordet som forteller oss hvilke fart, eller tall vi må forholde oss til for å komme oss dit.

– OKR er en effektiv metode for mål og virksomhetsstyring, og den gjør det enkelt å formalisere mål, også er det en beste practise for hvordan vi kan få dette ut i livet, som hjelper oss med å prioritere. Veldig enkelt – men enkelt er ikke nødvendigvis lett, sier han og fortsetter:

– I enkelheten ligger også kompleksiteten, for dette skal også gjøres. Og som nevnt innledningsvis er det hele 70 prosent av alle endringsinitiativ som feiler. Og dette er endring. Og det å skape kultur for resultater er komplisert, og en av ledernes vanskeligste oppgave er å få alle ansatte i en bedrift til å trekke i en gitt retning.

– Et strategisk verktøy

Hvis man skal utfordre og endre vaner, kreves det disiplin og utholdenhet. Skal man sette i gang med nye rutiner mener Leinan det er essensielt å stille seg to spørsmål. Hva ønske vi å få til, og hvorfor er det viktig for oss.

– Å forklare hvorfor er viktig fordi det gir mening. Skal vi involvere hele organisasjonen må vi forklare hvorfor, og det er vi alt for dårlig på å gjøre – forklare hvorfor vi gjør det vi gjør.

– Vi bruker OKR når vi ønsker å løfte fokus på noe. Vi har gjerne en strategi som går tre til fem år fram i tid, og alt er dessverre ikke like viktig. Innfor en gitt periode har vi fokus på noe, mens resten blir målt gjennom KPI'er eller nøkkeltall for å sikre at helsen til selskapet er der den skal være.

OKR'er er ifølge Leinan noen løft man gjør, også kan man bruke KPI'er ved siden av for å gi et mer helhetlig virksomhetsbilde. OKR'er alene er ikke er styringsverktøy, men noe man bruker for å sette retning på det man ønsker å fokusere på.

– OKR'er er et strategisk verktøy som hjelper oss å sette operasjonelle mål og sørge for at strategien og visjonen blir realisert gjennom noen tydelige retninger, og utifra det skape en del aktiviteter som involverer resten av organisasjonen.

Powered by Labrador CMS