Sverre Torjuul har drevet flere callsentre i sitt liv. Nå vil han at folk skal være stolte av å jobbe med telefonsalg.

Callsenter-bransjen må slutte å snakke seg selv ned

«Bransjen er fortsatt ikke feilfri, men det er langt fra «cowboy»-tilstander», skriver styreleder i Maskineriet AS, Sverre Torjuul.

Publisert

Det er prisverdig at SALG24 ønsker å løfte fram salgsyrket og vise at salg er en egen profesjon, som både må læres og vedlikeholdes.

Likevel er det en ting som har slått meg i det siste, og det er når det skrives om nye og spennende selskaper innenfor callsenter-bransjen, som jeg selv opererer i. Alltid skal man jobbe med å bedre bransjen sitt dårlige rykte.

Det påpekes alltid at bransjen blir sett på som useriøs «cowboy-bransje» og at folk skal inn og revolusjonere denne formen for salg. Jeg heier alltid på de som ønsker å etablere selskaper og skape arbeidsplasser. Vi trenger alltid nye aktører som kan bidra med nye tanker og ideer inn i en bransje som hadde sin spede begynnelse på slutten av 80-tallet.

La meg likevel komme med en oppfordring til dere alle: Stå heller opp for det du driver med og kommuniser de målene dere ønsker å jobbe med, eller bli best på. Dette kan enten være innen mennesker, kultur, salg, bærekraft eller teknologi.

– Dårlig utgangspunkt

Dere kommer inn i en bransje der omdømme er mye bedre enn dere later til å tro! Ja, bransjen er fortsatt ikke feilfri, men det er langt fra «cowboy»-tilstander, og det er lenge siden vi var der.

Når du kommer inn på en fest sier du aldri; «nå skal denne festen bli bra for her kommer jeg, og resten av gjestene er kjedelige». Det er et dårlig utgangspunkt for å og skape et godt fellesskap.

Det samme gjelder mange av de som gjennom reportasjer i SALG24, har etablert nye callsentre eller salgsbedrifter. Felles for de fleste er at de skal «rydde opp» i en bransje som blir sett på som useriøs.

Etter snart 30 år i bransjen, både som leder av flere Callcentre og leder av bransjeforeninger, har det for meg vært en motivasjon å se hvordan bransjen virkelig har utviklet seg på mange måter.

Vi er en av Norges viktigste arbeidsplasser for ungdom, og for mange en alternativ vei inn i yrkeslivet. Dette er noe som også er godt kjent blant våre politikere og offentlige instanser, spesielt NAV. Bransjeforeninger har i alle år jobbet aktivt med informasjon mot politikere, som i mye større grad ønsker å støtte opp om bransjen vår nå.

– Truet vår bransje

Vi opplever at det er lettere å få kontakt med politikere, og det er stor interesse for å besøke aktører i vår bransje. Det er statsråder i dagens regjering som kjenner vår bransje godt. Jeg har vært med på mange runder med informasjonsarbeid mot myndighetene når markedsføringsloven har vært under revidering og nye lover har truet vår bransje.

I siste runde klarte vi til og med å snu et vedtak etter det hadde vært innom komiteen. Vi opplevde, ikke bare at politikere var interessert i å møte oss, men vi møtte også politikere som kjente vår bransje godt. Det har vært stille rundt endringer i markedsføringsloven lenge, selv etter et regjeringsskifte.

Jeg tror vi nå ser resultater av den jobben som har blitt gjort og at et «forbud» mot det vi driver med slår foten under det alle politikere er enige om, nemlig ungdomsarbeidsplasser.

Vi ser også at antall klager på vår bransje har falt drastisk de siste årene. Godkjent callsenter-ordningen har nå eksistert i over ti år, og har nå rekordmange medlemmer (34 bedrifter).

Pandemien vi har vært igjennom viste en bransje som raskt kunne omstille seg og var langt fremme på teknologi. Store og ledende bedrifter har nå ofte innkjøpere med større kompetanse på det vi jobber med. Mange som i dag sitter i toppledelsen, hadde ofte sin første jobb i vår bransje. Mange i vår bransje etablerer flere avdelinger, ofte i distriktene.

– Mister talenter

I en tid hvor arbeidsledigheten er rekordlav så må vi ikke snakke ned bransjen vår, men virkelig stå inne for den jobben vi utfører – og kommunisere dette. Vi har et felles ansvar for å snakke bransjen opp, slik at vi ikke mister mange talenter som kan være med på å utvikle salgsfaget videre.

Vi skaper daglig arbeidsplasser hvor mangfold og inkludering er en fellesnevner. Vår bransje vil bli enda viktigere i et samfunn som digitaliseres på alle områder. Dette er områder der vi spiller en viktig rolle som leverandør av god kundeservice, samt arbeidsplasser til ungdom som erstatter arbeidsplasser som forsvinner grunnet digitaliseringen. Vår finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, uttalte før valget; «Jeg ønsker heller arbeidsplasser på Stange enn i Stockholm».

Vår bransje har også den siste tiden fått prosjekter fra det offentlige. At det offentlige har satt ut oppdrag til vår bransje gjennom anbudsrunder er en bekreftelse på den jobben som har blitt gjort over år. Offentlige oppdrag er også viktig for å lage et fundament for å holde bransjen vår i Norge sammen med oppdrag fra private aktører.

La oss alle snakke positivt om bransjen vår og vise alt det gode vi gjør, så kan vi sammen skape mange arbeidsplasser i vårt langstrakte land.

Powered by Labrador CMS