Mariell Sæternes er daglig leder i Salgs og Reklameforeningen i Bergen.

Lønnsforskjeller i salg:

Mener debatten om lønnsforskjeller i salg må tas

Mariell Sæternes skjønner ikke hvorfor menn skal tjene mer enn kvinner i salgsbransjen.

Publisert

Tidlig i februar kom nye lønnstall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Disse viser at kvinner tjener mindre enn menn innenfor alle salgsyrker som er tatt med i oversikten.

Forskjellen mellom lønnen til mannlige og kvinnelige salgs- og markedssjefer er i snitt på 11 170 kroner. Dette tallet er derimot noe mindre enn det samme oversikt viste i fjor, da forskjellen var på 11 880 kroner.

Mange medlemmer

Mariell Sæternes har vært leder i Salgs og Reklameforeningen i Bergen (SRF) i snart åtte år.

Foreningen har rundt 2500 medlemmer innenfor salg og marked i deres område. Sæternes sier at denne medlemsbasen inneholder flere kvinner enn menn.

– Disse medlemmene jobber både innenfor salg og markedsføring, men vi har sett at det har kommet flere kvinner inn i salgsyrket de siste årene, sier Sæternes til SALG24.

Hvert år kårer de også årets unge selgerforbilde. Blant de nominerte til denne prisen ser Sæternes også mange kvinner.

– Folk sender inn og nominerer kandidater til denne prisen, og vi ser at det er like mange kvinner som menn. Så når man ser at menn jevnt over tjener mer enn kvinner i salg må en spørre seg; får de like forutsetninger?

Spekulering

Sæternes synes det er viktig at temaet om lønnsforskjeller i salg tas opp.

– Det er vanskelig å svare på hvorfor det er slik, blant annet fordi mange selgere får provisjonslønn. Det kan tyde på at lønnsmodellene og betingelsene er mer like jo lenger ned mot «gulvet» en kommer.

Oversikten fra SSB viser at mannlige selgere (engros) i gjennomsnitt tjener 7 240 kroner mer enn kvinner i samme kategori.

I kategorien «andre salgsmedarbeidere» tjener menn i snitt 1 930 kroner mer enn kvinner.

Blant salgs- og markedssjefer tjener menn hele 11 170 kroner mer enn kvinner.

– Ut fra disse tallene kan en spørre seg hva det er som gjør at lønnsforskjellene er så store blant salgs- og markedssjefer. Er menn tøffere enn kvinner i forhandlingene? Utgangspunktet bør uansett være at det ikke bør være slik.

Flere bransjer

Selgere finnes innenfor mange ulike bransjer. Medlemmene til SRF jobber også innenfor forskjellige retninger.

– Innenfor byggenæringen er det for eksempel flere menn enn kvinner som jobber med salg. Men vi ser også at kvinner i økt gra søker seg inn der. Innenfor hotellnæringen er det derimot flere kvinner. Så har du noen bransjer som aktivt har gått inn for å tiltrekke seg flere kvinner. Der kan jeg trekke inn IT-bransjen som et eksempel.

Powered by Labrador CMS